ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
03.06.2020


2018.gada 1.pusgadā 1 840 bezdarbnieki attālināti mācījās rakstīt motivācijas vēstuli un sagatavoties darba intervijai, 9 255 bezdarbnieki tiešsaistē ieguva zināšanas finanšu pratībā

Eiropas Sociālā fonda projekts nr. 7.1.1.0/15/I/001 “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai”


Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) reģistrētie bezdarbnieki, darba meklētāji un citi interesenti var jebkurā viņiem vēlamā laikā attālināti iemācīties, kā pareizi rakstīt motivācijas vēstuli un sagatavoties darba intervijai, izmantojot Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” ietvaros izstrādāto elektroniskās apmācības moduli “Motivācijas vēstules sagatavošana un sagatavošanās darba intervijai”, kas ir pieejams NVA tīmekļvietnē. Lai izmantotu šo e-apmācības pakalpojumu, jāautorizējas portālā latvija.lv, bet attālinātās apmācības noslēgumā ir jāizpilda zināšanu pārbaudes tests. Pārbaudes testi ir pieejami tad, kad ir iepazīts viss e-apmācības materiāla saturs.

 

2018.gada 1.pusgadā 1840 NVA reģistrēto bezdarbnieku izmantoja e-moduļa “Motivācijas vēstules sagatavošana un sagatavošanās darba intervijai” apmācības iespējas.

 

 

ESF “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” ietvaros NVA interesentiem tīmekļvietnē (http://e-apmaciba.nva.gov.lv) piedāvā arī interaktīvo elektroniskās apmācības moduli “Mana nauda šodien un rīt. Finanšu pratība”, kas sniedz zināšanas par valsts un mājsaimniecības budžeta plānošanu, ienākumu gūšanas veidiem, nodokļu nozīmi, izdevumu kontroli, kredītu būtību, finanšu dokumentu nozīmi, cenas veidošanos, finanšu sektora lomu ekonomikā un finanšu pakalpojumu veidiem, patērētāju tiesībām un atbildību, sociālās apdrošināšanas sistēmas darbības principiem u.c. Finanšu pratības e-apmācības modulis ir pieejams ne tikai NVA reģistrētajiem bezdarbniekiem un darba meklētājiem, bet ikvienam, kurš vēlas pārbaudīt vai pilnveidot savas zināšanas finanšu pratībā. 2018.gada 1.pusgadā 9255 NVA reģistrēto bezdarbnieku un darba meklētāju mācījās finanšu pratību, izmantojot elektroniskās apmācības moduli “Mana nauda šodien un rīt. Finanšu pratība”.Elektroniskās apmācības modulis “Mana nauda šodien un rīt. Finanšu pratība” ietver četras sadaļas: “Nauda un darījumi”, “Privāto finanšu plānošana”, “Finanšu un ekonomiskā vide. Nodokļi”, “Valsts un sociālais budžets, sociālās apdrošināšanas sistēmas darbība valstī”. Mācību saturā iekļauts gan teorētiskais skaidrojums, gan audio un video materiāli, gan dialoga simulācijas, gan pašpārbaudes iespējas. Mācību vielas apguves ilgums ir piecas akadēmiskās stundas. Lai sekmīgi nokārtotu pārbaudes testu, jābūt vismaz 80% pareizo atbilžu uz jautājumiem.