ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
03.06.2020
266. Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu īstenotāju iepirkums nodarbinātām personām (“Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu īstenotāju iepirkums” iepirkuma priekšmeta 2.daļa), iepirkuma identifikācijas Nr. NVA 2018/21/2_ESF
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
27.07.2018.
Piedāvājumu iesniegšana – 2018. gada 8.augusts, plkst.11:00 Grupu nodarbības (semināri) un individuālās konsultācijas ESF projektā “Atbalsts ilgākam darba mūžam”, Nr. 7.3.2.0/16/I/001, iesaistīto darba devēju darbiniekiem vecumā no 50 gadiem konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu ietvaros atbilstoši iepirkuma nolikuma 1.pielikumam “Tehniskā specifikācija”.

No līguma noslēgšanas brīža līdz plānotā līguma finansējuma izlietošanai (53 mēneši), bet ne ilgāk kā līdz 2022.gada 30. decembrim.

Nolikums

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

5.pielikums

6.pielikums

7.pielikums


NVA sniegtās atbildes uz pretendenta jautājumiem   (02.08.2018.)

 

Līgums
Līguma 1.pielikums
Līguma 2.pielikums
Līguma 3.pielikums
Līguma 4.pielikums
Līguma 5.pielikums
 

 

Kontaktpersonas:
Dace Lūse dace.luse@nva.gov.lv


Ance Pavasare ance.pavasare@nva.gov.lv