ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
07.06.2020


NVA direktore apmeklēja Rīgas Nacionālo zooloģisko dārzu, lai ar darba devēju un skolēniem pārrunātu skolēnu vasaras nodarbinātības pasākuma norisi

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) direktore Evita Simsone, NVA direktora vietniece Aiga Balode un NVA Rīgas reģionālās filiāles vadītāja Ieva Hahele 25.jūlijā apmeklēja Rīgas Nacionālo zooloģisko dārzu, lai reālajā darba vidē iepazītos ar skolēnu darbu un skolēnu vasaras nodarbinātības pasākuma norisi pārrunātu ar darba devējiem un pašiem skolēniem. Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs ir viens no aktīvākajiem NVA sadarbības partneriem skolēnu vasaras nodarbinātības pasākuma īstenošanā. Vairāki iepriekšējās vasarās nodarbinātie jaunieši ir kļuvuši par Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza darbiniekiem, un tagad paši ir darba vadītāji zooloģiskajā dārzā nodarbinātajiem skolēniem. Šīs vasaras brīvlaikā Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs skolēniem ir izveidojis vairāk nekā 30 valsts līdzfinansētu darba vietu, jauniešiem piedāvājot iespējas izmēģināt savas spējas lauksaimniecības palīgstrādnieka, mākslīgo būvju palīgstrādnieka un apsarga profesijās.

 
 

NVA direktore Evita Simsone kopā ar Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza personāldaļas vadītāju Anitu Kļavu,

zīdītāju nodaļas vadītāju Tatjanu Ivasenko un skolnieci Lauru Veiguli

 

Valstī kopumā līdz 22.jūlijam NVA īstenotajā skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā dalību uzsākuši 3478 skolēni. Jūnijā valsts līdzfinansētās darba vietas skolēniem piedāvāja 335 darba devēji, bet darba vietas jūlijā pieteikuši 452 darba devēji, to skaitā 111 pašvaldību iestādes un organizācijas.
 

Vasaras darbs skolēniem ir ne tikai iespēja nopelnīt algu par padarīto darbu, bet arī, kas ir svarīgi, iegūt turpmākajā dzīvē ļoti vērtīgu darba pieredzi. Strādājot valsts līdzfinansētajās darba vietās pie darba devējiem, skolēni gūst ļoti vērtīgu praktisku priekšstatu par darba dzīvi, uzzina, kas ir darba intervija, konkurētspēja, darba līguma noslēgšana, darba pienākumi un darba tiesiskās attiecības.

 

 
 Skolniece Agnese Aleksandra Vinņikova


Darba devēji skolēniem piedāvā izmēģināt savas spējas visdažādākajās profesijās, to vidū animators, apkopējs, bibliotekāra palīgs, biļešu kontrolieris, dārzniecības strādnieks, datu ievades operators, eksponātu uzraugs, klientu konsultants, laukstrādnieks, lidostas pasažieru apkalpošanas aģents, lietveža palīgs, noliktavas darbinieks, palīgstrādnieks, pavāra palīgs, pārdevēja palīgs, preču izvietotājs, tūrisma informācijas konsultants un citas.

NVA skolēnu vasaras nodarbinātības pasākums ilgst no 1.jūnija līdz 31.augustām. Skolēns pasākumā piedalās vienu mēnesi, atsevišķos gadījumos nodarbinātība var tikt pagarināta līdz diviem mēnešiem. Par paveikto darbu skolēns saņem atalgojumu vismaz valstī noteiktās minimālās darba algas apmērā par pilnu nostrādāto darba laiku mēnesī.

Kopumā šovasar NVA plāno izveidot 5179 darba vietas jauniešiem vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot), kuri mācās un turpinās mācības vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs nākamajā mācību gadā. Rīgas reģionā skolēniem līdz vasaras beigām tiks izveidotas 2004, Zemgalē – 894, Kurzemē – 810, Latgalē – 773 un Vidzemē – 698 darba vietas.

Elektroniski reģistrēties pasākumam skolēni var līdz 16. augustam NVA tīmekļvietnē. Skolēnam ir jāreģistrējas tajā reģionā un novadā, kura teritorijā viņš vēlas strādāt! Tomēr jāatceras, ka skolēna reģistrācija vēl negarantē iesaisti pasākumā, jo valsts līdzfinansēto darba vietu skaits ir ierobežots, un iepriekšējo gadu pieredze liecina, ka reģistrēto skolēnu daudzums pārsniedz piedāvāto darba vietu skaitu!

Skolēnu nodarbinātības pasākumu vasaras brīvlaikā NVA ik vasaru organizēja sākot ar 2004.gadu, taču 2009.gadā saistībā ar budžeta optimizāciju pasaules ekonomiskās krīzes iespaidā NVA aktīvais nodarbinātības pasākums "Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālajās vai profesionālajās izglītības iestādēs" tika iesaldēts. Iespēja ar NVA atbalstu vasaras brīvlaikā strādāt skolēniem atkal tika piedāvāta 2014.gada vasarā.

Daudzi jaunieši šovasar meklē darba iespējas arī patstāvīgi, tāpēc atgādinām dažus darba meklējumos noderīgus ieteikumus:

  1. Meklējot darbu, vienmēr pārliecinies, vai darba piedāvājums ir drošs!
  2. Neuzsāc darba attiecības bez rakstveidā noslēgta darba līguma! Darba līgums ir galvenais dokuments, bez kura darba attiecības nedrīkst uzsākt. Vienojoties mutiski, darbinieks var būt zaudētājs un nesaņemt apsolīto darba samaksu. Šādā gadījumā netiek noteiktas arī abu pušu tiesības, pienākumi un atbildība. Nenoslēdzot rakstveida darba līgumu, tiek zaudētas sociālās garantijas un slimības pabalsts. Pirms darba līguma parakstīšanas uzmanīgi izlasi visus tā nosacījumus un, ja kaut ko nesaproti, konsultējies ar speciālistiem!
  3. NVA tīmekļvietnē izlasi rokasgrāmatu „Ceļā uz darbu”, kas publicēta sadaļā „Karjera”. Grāmatā Tu atradīsi vērtīgus padomus, kā rakstīt CV, kā ģērbties, dodoties uz darba interviju, kā gatavoties darba pārrunām, kā uzvesties darba pārrunu laikā, ko darīt, ja saņemts darba devēja atteikums, un citus vērtīgus ieteikumus.
  4. Izmanto NVA CV un vakanču portāla iespējas. NVA CV un vakanču portāls pieejams NVA tīmekļvietnē (https://cvvp.nva.gov.lv/), portāla lietošana ir bez maksas. NVA CV un vakanču portālā tev ir iespēja bez reģistrācijas meklēt vakances pēc dažādiem parametriem. Reģistrējoties NVA CV un vakanču portālā, Tu iegūsti iespēju publicēt savu CV un pieteikties darba devēja vakancēm.
  5. Interesējies par darba iespējām savā pašvaldībā. Daudzas pašvaldības patstāvīgi organizē skolēnu vasaras nodarbināšanu. Pašvaldības ir informētas arī par vakancēm vietējos uzņēmumos, tāpēc var ieteikt jau konkrētu uzņēmumu, kurā ir brīvas darba vietas.
  6. Interesējies par vakancēm pie potenciālā darba devēja. Uzņēmēji novērtē, ja jaunieši izrāda mērķtiecību un iniciatīvu, jo tas liecina par patiesu vēlmi strādāt.
  7. Attīsti darbam nepieciešamās iemaņas, veicot brīvprātīgo darbu. Iesaistīšanās brīvprātīgajā darbā var paaugstināt jauniešu konkurētspēju darba tirgū. Portālā www.brivpratigie.lv vari uzzināt par iespējām, kā iegūt brīvprātīgā darba pieredzi, gan veicot nozīmīgu darbu sabiedrības labā, gan iegūstot vērtīgu darba pieredzi.

___________________
Uzziņa: Nepilngadīgais drīkst stāties darba tiesiskajās attiecības, ja viņš ir sasniedzis 13 gadu vecumu. Bērnus vecumā no 13 gadiem var nodarbināt vieglā, bērna drošībai, veselībai, tikumībai un attīstībai nekaitīgā darbā gadījumā, ja viens no vecākiem devis rakstveida piekrišanu bērna nodarbināšanai. Nepilngadīgos drīkst pieņemt darbā tikai pēc iepriekšējas medicīniskās apskates, kuru var veikt ģimenes ārsts. Pirms darba līguma noslēgšanas darba devējam ir pienākums informēt vienu no bērna vai pusaudža vecākiem (aizbildņiem) par darba vides riska novērtējumu un darba aizsardzības pasākumiem attiecīgajā darba vietā.

Pusaudžus vecumā no 15 līdz 18 gadu vecumam aizliegts nodarbināt darbos īpašos apstākļos, kas saistīti ar paaugstinātu risku viņu drošībai, veselībai, tikumībai un attīstībai.

Bērnus no 13 līdz 15 gadiem nedrīkst nodarbināt ilgāk par 4 stundām dienā un vairāk par 20 stundām nedēļā. Jaunieti vecumā no 15 līdz 18 gadiem drīkst nodarbināts ne ilgāk kā 7 stundas dienā un ne vairāk kā 35 stundas nedēļā, bet jaunieti vecumā no 18 līdz 20 gadiem jānodarbina ne vairāk kā 8 stundas dienā un ne vairāk kā 40 stundas nedēļā.