ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
25.02.2020
265.  „Psihologa individuālo konsultāciju un grupu konsultāciju īstenošana” ESF projekta “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” Nr. 9.1.1.2/15/I/001 ietvaros, iepirkuma identifikācijas Nr. NVA 2018/22_ESF
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
24.07.2018.
Piedāvājumu iesniegšana – 2018.gada 5.oktobris, plkst.16:00 (Precizēts ar IK 17.09.2018. lēmumu) „Psihologa individuālo konsultāciju un grupu konsultāciju īstenošana” ESF projekta “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” (Nr.9.1.1.2/15/I/001) ietvaros saskaņā ar iepirkuma tehnisko specifikāciju un tehnisko piedāvājumu.

Paredzamais līguma izpildes termiņš – no līguma noslēgšanas brīža līdz līguma summas apguvei, bet ne ilgāk kā līdz 2020. gada 30.jūnijam.

Nolikums 

(Precizēts ar

IK 26.09.2018.

lēmumu)

1.pielikums

(Precizēts ar

IK 26.09.2018.

lēmumu)

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

5.pielikums

6.pielikums

7.pielikums


NVA sniegtās atbildes uz pretendenta jautājumiem   (27.07.2018.)

NVA sniegtās atbildes uz pretendenta jautājumiem   (08.08.2018.)

NVA sniegtās atbildes uz pretendenta jautājumiem   (18.09.2018.)

 

Kontaktpersona:
Jūlija Žirkova; e-pasts: Julija.Zirkova@nva.gov.lv