ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
29.05.2020


„Transporta pakalpojumi” ESF projekta „Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” (Nr.9.1.1.2/15/I/001) atbalsta pasākumu īstenošanai”. Identifikācijas Nr. NVA 2018/20_ESF


Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2018.gada 21.septembris plkst.14:00 (Precizēts ar IK 17.08.2018. lēmumu)

 

Iepirkuma līguma priekšmets – „Transporta pakalpojumi” ESF projekta „Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” (Nr.9.1.1.2/15/I/001) atbalsta pasākumu īstenošanai” ar Izpildītāja rīcībā esošu transportlīdzekli, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un Tehnisko piedāvājumu.


Iepirkuma priekšmets ir sadalīts piecās daļās:

1.daļa - pasažieru autopārvadājumi Nodarbinātības valsts aģentūras (turpmāk – Aģentūra) klientu pārvadājumiem Kurzemes reģionā, līdz 8 pasažieru sēdvietām;

2.daļa - pasažieru autopārvadājumi Aģentūras klientu pārvadājumiem Latgales reģionā, līdz 8 pasažieru sēdvietām;

3.daļa - pasažieru autopārvadājumi Aģentūras klientu pārvadājumiem Rīgas reģionā, līdz 8 pasažieru sēdvietām;

4.daļa - pasažieru autopārvadājumi Aģentūras klientu pārvadājumiem Vidzemes reģionā, līdz 8 pasažieru sēdvietām;

5.daļa - pasažieru autopārvadājumi Aģentūras klientu pārvadājumiem Zemgales reģionā, līdz 8 pasažieru sēdvietām.

 

Paredzamais līguma izpildes termiņš: 39 mēneši līdz 2021. gada 31. decembrim. (Precizēts ar IK 17.08.2018. lēmumu)

 

Kontaktpersona – Jūlija Žirkova
E-pasts: Julija.Zirkova@nva.gov.lv


Kontaktpersonas sniedz tikai organizatoriska rakstura informāciju par iepirkuma procedūru.

 

Dokumentācija par iepirkumu: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/12440