ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
29.05.2020


Vairāk nekā 1620 skolēnu jūnijā izmantoja iespēju ar NVA atbalstu strādāt valsts līdzfinansētajās darba vietās

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) skolēnu vasaras nodarbinātības pasākuma īstenošanas pirmajā mēnesī darbu uzsāka vairāk nekā 1620 skolēnu, kuriem darba iespējas piedāvājuši 364 darba devēji. To darba devēju vidū, kuri jūnijā nodarbināja visvairāk skolēnu, tādi uzņēmumi kā, piemēram, starptautiskā lidosta “Rīga”, Olimpiskais centrs "Ventspils", Liepājas pašvaldības aģentūra "Nodarbinātības projekti", Daugavpils pilsētas dome, Daugavpils reģionālā slimnīca un citi.


Ar NVA atbalstu šī gada vasaras mēnešos skolēniem kopumā tiks izveidotas 5 179 valsts līdzfinansētās darba vietas. Jaunieši vecumā no 15 līdz 20 gadiem, kuri mācās un turpinās nākamajā gadā mācības vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs, strādā veikalos, ēdināšanas uzņēmumos, kultūras un sporta iestādēs, birojos, zemnieku saimniecībās, pašvaldībās un citās darba vietās. Darba devēji skolēniem šovasar piedāvā izmēģināt savas spējas tādās profesijās kā, piemēram, animators, apkopējs, bibliotekāra palīgs, biļešu kontrolieris, dārzniecības strādnieks, datu ievades operators, eksponātu uzraugs, klientu konsultants, laukstrādnieks, lidostas pasažieru apkalpošanas aģents, lietveža palīgs, noliktavas darbinieks, palīgstrādnieks, pavāra palīgs, pārdevēja palīgs, preču izvietotājs, tūrisma informācijas konsultants un citas.


Vasaras darbs skolēniem ir ne tikai iespēja nopelnīt algu par padarīto darbu, bet arī, kas ir svarīgi, iegūt turpmākajā dzīvē ļoti vērtīgu darba pieredzi. Strādājot valsts līdzfinansētajās darba vietās pie darba devējiem, skolēni gūst ļoti vērtīgu praktisku priekšstatu par darba dzīvi, uzzina, kas ir darba intervija, konkurētspēja, darba līguma noslēgšana, darba pienākumi un darba tiesiskās attiecības.

 

Skolēns pasākumā piedalās vienu mēnesi, atsevišķos gadījumos nodarbinātība var tikt pagarināta līdz diviem mēnešiem. Par paveikto darbu skolēns saņem atalgojumu vismaz valstī noteiktās minimālās darba algas apmērā par pilnu nostrādāto darba laiku mēnesī.

 

Atgādinām, ka elektroniski reģistrēties pasākumam skolēni var līdz 16. augustam NVA tīmekļvietnē - šeit. Skolēnam ir jāreģistrējas tajā reģionā un novadā, kura teritorijā viņš vēlas strādāt! Tomēr jāatceras, ka skolēna reģistrācija vēl negarantē iesaisti pasākumā, jo valsts līdzfinansēto darba vietu skaits ir ierobežots, un iepriekšējo gadu pieredze liecina, ka reģistrēto skolēnu daudzums pārsniedz piedāvāto darba vietu skaitu!

Detalizētāka informācija par skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumu un tā īstenošanas nosacījumiem izlasāma NVA tīmekļvietnes sadaļā ”Skolēniem

 

Vairāku skolēnu un darba devēju atziņas par iepriekšējās vasaras darba iespaidiem var izlasīt NVA tīmekļvietnes sadaļā “Skolēnu vasaras darbs” → “Veiksmes stāsti 2017”.