ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
29.05.2020


“Bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēmas uzturēšana un papildinājumu izstrāde”, Iepirkuma identifikācijas Nr. NVA 2018/18


Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2018. gada 31. jūlijs plkst.: 14:00.


Iepirkuma līguma priekšmets – bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēmas uzturēšanas un papildinājumu izstrādes pakalpojums Līgumā un tā pielikumos noteiktajā kārtībā.


Paredzamais līguma izpildes termiņš: 36 mēneši


Kontaktpersona – Raitis Berkmanis, e-pasts: nva@nva.gov.lv

Kontaktpersonas sniedz tikai organizatoriska rakstura informāciju par iepirkuma procedūru.


Dokumentācija par iepirkumu: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/11543