ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
21.02.2020


Kas jāņem vērā, dodoties ceļojumā vai darba meklējumos uz ārvalstīm

Vasaras mēnešos daudzi cilvēki dodas ceļojumos uz ārvalstīm vai meklē darba iespējas ārpus Latvijas. Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) atgādina, ka pirms lēmuma pieņemšanas doties strādāt uz ārvalsti, darba meklētājam jābūt labi informētam par situāciju darba tirgū, dzīves un darba apstākļiem konkrētajā valstī. Šādu informāciju var saņemt pie Eiropas nodarbinātības dienestu tīkla (EURES) konsultantiem NVA filiālēs Rīgā, Daugavpilī, Rēzeknē, Liepājā un Cēsīs.


Pirms meklē darbu ārvalstī, noskaidro:

 • Kādā līmenī jābūt svešvalodas zināšanām?
 • Kādi ir darba nosacījumi attiecīgajā ārvalstī?
 • Kā ārvalstī tiek noformēti dokumenti – darba līgums, nodokļu karte u.c.?
 • Kāda ir reģistrācijas kārtība, ierodoties ārvalstī (uzturēšanās reģistrācija/atļauja, iedzīvotāju reģistrs u.c.)?
 • Kā un kur labāk meklēt dzīvesvietu?
 • Kādi ir dzīves un darba apstākļi ārvalstī?
 • Vai iepriekš iegūtā izglītība ārvalstī tiks atzīta?
 • Kādas ir sociālās garantijas un nodokļu sistēma ārvalstī?
 • Kāda ir izglītības sistēma ārvalstī?
 • Kādas ir kultūras, tradīciju un sabiedriskās dzīves īpatnības?


Pirms izceļošanas uz ārvalsti:

 • noskaidro informāciju par darba devēju, izmantojot arī interneta vietni „EIROPAS BIZNESA REĢISTRS” (https://www.ebr.lv/);
 • informē ģimenes locekļus un/vai draugus par dzīvesvietas un darba vietas adresi ārvalstī, kā arī darba devēju;
 • veic veselības stāvokļa pārbaudi;
 • saņem veselības, dzīves, īpašuma un nelaimes gadījumu apdrošināšanas polisi;
 • sagatavo pases kopiju, kas var noderēt ārkārtas situācijā, piemēram, lai saņemtu Latvijas Republikas vēstniecības vai kompetentās valsts iestādēs palīdzību pases nozaudēšanas gadījumā, bet iegaumē – neizpaud savus personas datus trešajām personām un pases kopiju izmanto tikai ārkārtas situācijā;
 • reģistrē datus par braucienu Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas Konsulārajā reģistrā, kas pieejams valsts pakalpojumu portālā “latvija.lv” (https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP139/Apraksts), lai attiecīgais dienests varētu sniegt operatīvu palīdzību ārkārtas situācijā;
 • nodrošini finanšu līdzekļu rezervi ārkārtējai situācijai;
 • ielādē mobilo aplikāciju „Ceļo droši” (http://www.mfa.gov.lv/konsulara-informacija/aplikacija-celo-drosi);
 • noskaidro Latvijas Republikas vēstniecības adresi un tālruņu numurus ārvalstī (http://www.mfa.gov.lv/vestniecibas-un-parstavniecibas).

 

Meklējot darbu individuāli, izmanto drošus resursus gan vakanču aplūkošanai, gan citas informācijas iegūšanai, informāciju ieteicams meklēt gan Latvijas, gan ārvalstu oficiālajās valsts institūciju mājaslapās. Savukārt pirms sadarbības uzsākšanas ar komersantu, kas sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus, noskaidro, vai šim komersantam ir izsniegta NVA licence darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai. Informācija par licencētajiem darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzējiem ir pieejama NVA mājaslapas sadaļas „NODERĪGI” apakšsadaļā ”Darbiekārtošanas pakalpojumi”.

Daudzu problēmsituāciju ārvalstīs pozitīvu atrisināšanu var veicināt vienkāršu drošības pasākumu veikšana pirms došanās uz ārvalstīm. Latvijas darba meklētājiem, kuri apsver iespēju strādāt ārvalstīs, ieteicams uzklausīt ekspertu padomus, lai darba piedāvājumu klāstā atšķirtu patiesību no viltus un zinātu, kā pareizi rīkoties, meklējot darbu vai strādājot ārpus Latvijas.

 

NVA atgādina:

 

Papildu informāciju darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanas jomā var saņemt NVA Juridiskā departamenta Tiesiskā nodrošinājuma un licencēšanas nodaļā pirmdienās no plkst.14:00 līdz plkst.17:00 un trešdienās no plkst.9:00 līdz plkst.12:00, zvanot uz konsultatīvo tālruni Nr. 371 67021836 vai rakstot uz e-pasta adresi: licence@nva.gov.lv”.

 

Ārlietu ministrija darba laikā piedāvā konsultācijas pa bezmaksas informatīvo tālruni 80005905 (zvanot no ārvalstīm - 371 67 015 905). Ārkārtas situācijā ieteicams izmantot diennakts dežūrtālruni 371 26 33 77 11 vai rakstīt uz e-pasta adresi: palidziba@mfa.gov.lv.

 

Atceries, ka Latvijas iedzīvotāji, kuri nonākuši ekstremālās situācijā ārvalstīs, konsulāro palīdzību var saņemt Latvijas Republikas vēstniecībā. Valstīs, kurās nav Latvijas pārstāvniecības, Latvijas iedzīvotājiem ir tiesības pēc palīdzības vērsties citu Eiropas Savienības dalībvalstu pārstāvniecībās.

 

Šobrīd Latvijā norisinās Ārlietu ministrijas rīkotā sabiedrības informēšanas akcija par drošu ceļošanu, darbaspēka ekspluatācijas riskiem ārvalstīs un to novēršanu. Informatīvās kampaņas video atgādinājumus “Kas jāatceras, lai ceļojums izdotos bez raizēm?” un “Sagatavojies darbam ārvalstīs, lai nepaliktu tukšām kabatām” var noskatīties YouTube kanālā: https://youtu.be/UViuOrJxwII; https://youtu.be/ZWkWJ1kvbJU.