ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
05.06.2020


NVA direktore piedalīsies diskusijā par cilvēku ar invaliditāti sociālās atstumtības risku mazināšanu

19.jūnijā Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) direktore Evita Simsone piedalās Eiropas Sociālo tiesību pīlāra ietvaros rīkotajā diskusijā "Kā salabot salauzto sociālo taisnīgumu?", kas norisināsies Latvijas Universitātes "Microsoft" inovāciju centrā. Par cilvēku ar invaliditāti sociālās atstumtības un nabadzības risku mazināšanu spriedīs tiesībsargs Juris Jansons, Labklājības ministrijas valsts sekretārs Ingus Alliks, Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas vadītāja Madara Ūlande, invalīdu un viņu draugu apvienības "Apeirons" vadītājs Ivars Balodis, Latvijas Samariešu apvienības direktors Andris Bērziņš, Latvijas Paralimpiskās komitejas pārstāvis Aigars Apinis un citi. Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā sociālā tīkla "Facebook" lapā tiks nodrošināta diskusijas tiešraide.

 

2018. gada 1.ceturkšņa beigās NVA reģistrēto bezdarbnieku ar invaliditāti vidū vairāk nekā puse (59,8%) bija vecumā virs 50 gadiem, 49,1% - ilgstošie bezdarbnieki, 2,9% - jaunieši bezdarbnieki. Saskaņā ar operatīvajiem datiem šobrīd NVA uzskaitē ir 8 531 bezdarbnieks ar invaliditāti jeb 14,3% no reģistrēto bezdarbnieku kopskaita.

 

Pēdējos gados bezdarbnieku ar invaliditāti īpatsvars ik gadu pieaug. Tas daļēji ir skaidrojams ar kopējo cilvēku ar invaliditāti īpatsvara pieaugumu Latvijas iedzīvotāju skaitā, taču norāda arī uz to, ka aizvien vairāk cilvēku ar invaliditāti meklē darbu, izmantojot NVA pakalpojumus. Atgriešanās darba tirgū bezdarbniekiem ar invaliditāti ir lēnāka nekā citām bezdarbnieku mērķa grupām, tāpēc atbalsta sniegšana šai mērķa grupai piemērota darba meklējumos ir viena no NVA prioritātēm.

 

Bezdarbniekiem ar invaliditāti ir pieejami visi NVA īstenotie pakalpojumi. Ar NVA atbalstu personām ar invaliditāti ir iespēja piedalīties konkurētspējas paaugstināšanas pasākumosprofesionālajā apmācībāneformālās izglītības programmu apguvē, strādāt subsidētajās darba vietās, izmantot karjeras konsultācijas, saņemt palīdzību darba meklēšanā un reģionālās mobilitātes atbalstu, kā arī atbalstu komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai. Jaunieši bezdarbnieki ar invaliditāti piedalās Eiropas Savienības  fondu projekta "Jauniešu garantijas"  īstenotajos pasākumos, savukārt ilgstošie bezdarbnieki ar invaliditāti tiek iesaistīti ESF projekta ”Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem”  aktivitātēs, projekts piedāvā atbalsta pasākumus cilvēkiem ar atkarības problēmām, psihologa un psihoterapeita individuālās un grupu konsultācijas, profesionālās piemērotības noteikšanu sadarbībā ar Sociālās integrācijas valsts aģentūru, motivācijas programmu darba meklēšanai un sociālā mentora pakalpojumus tieši ilgstošajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti.

 

Lai NVA varētu nodrošināt kvalitatīvus pakalpojumus bezdarbniekiem ar invaliditāti, vairākos NVA īstenotajos nodarbinātības pasākumos un apmācībās ir pieejami ergoterapeita, surdotulka un atbalsta personu pakalpojumi, kā arī, ja nepieciešams, mācību vai darba vieta tiek pielāgota konkrētā cilvēka vajadzībām.

 

2018.gada 1.ceturksnī darbā bija iekārtojušies 887 NVA reģistrētie bezdarbnieki ar invaliditāti, to skaitā 392 bija iekārtojušies darbā pēc kāda NVA aktīvā nodarbinātības pasākuma pabeigšanas. Savukārt 2018.gada 5 mēnešos darbā iekārtojušies 1484 bezdarbnieki ar invaliditāti.