ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
28.02.2020


Stājās spēkā grozījumi MK noteikumos par darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju licencēšanas un uzraudzības kārtību

2018.gada 1.jūnijā stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 3. jūlija noteikumos Nr. 458 "Komersantu – darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju – licencēšanas un uzraudzības kārtība" (Noteikumi).

 

Grozījumi Noteikumos veikti, jo, pirmkārt, 2016. gada 27. aprīlī tika pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti. Atbilstoši regulas prasībām, turpmāk juridiskajām personām nebūs jāreģistrē personu datu apstrāde. Otrkārt, 2018.gada 13.maijā stājās spēkā Regula Nr.2016/589, kas paredz paplašināt Eiropas nodarbinātības dienestu tīklu (EURES), iesaistot tajā arī privātos darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzējus. Grozījumi ir veikti, lai ieviestu Eiropas Savienības dalībvalstīm noteikto pienākumu izstrādāt kārtību, kādā organizācijas tiek uzņemtas par EURES dalībniekiem, tiek uzraudzīta organizāciju darbība, kā arī atsaukta to uzņemšana.

 

Detalizētāka informācija izlasāma sadaļā “Darbiekārtošanas pakalpojumi