ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
25.02.2020


Sofijā noslēdzās 9. ES dalībvalstu nodarbinātības dienestu tīkla (PES) valdes sanāksme

9. Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu nodarbinātības dienestu tīkla (PES) valdes sanāksme Bulgārijas galvaspilsētā Sofijā 7.jūnijā sākās ar Fonsa Leroja pārvelēšanu PES valdes priekšsēdētāja amatā. Vēlēšanu rezultātus sanāksmes dalībniekiem paziņoja NVA direktore, PES valdes priekšsēdētāja pirmā vietniece E.Simsone. Viņa novēlēja F.Lerojam iedvesmu jaunajiem izaicinājumiem darba tirgus dinamiskajā attīstībā, kā arī pateicās par līdzšinējo ieguldījumu PES tīkla darbā, padarot to iesaistošāku un balstītu uz praktiskās sadarbības uzlabošanu.

 

   

Divu dienu laikā ES valstu nodarbinātības dienestu vadītāji apsprieda daudzus mūsdienu Eiropas darba tirgum aktuālos jautājumus: darba tirgus attīstības tendences, nodarbinātības dienestu, darba devēju un sociālo partneru sadarbību un gatavību nākotnes izaicinājumiem, strauji mainīgajā darba tirgū pieprasītās zināšanas, kompetences un prasmes, profesionālo spēju un kompetenču noteikšanas metodes, personu ar invaliditāti nodarbinātības veicināšanu, vienotu iesaistīto pušu sadarbību bēgļu iekļaušanai darba tirgū, PES līdzdalību jaundibināmās Eiropas darba iestādes aktivitātēs. Tika izvērtēta iepriekšējā PES valdes sanāksmē Tallinā pieņemto lēmumu izpilde un nodarbinātības dienestu savstarpējās mācīšanās rezultāti. 

 

E.Simsone: “Salīdzinošā mācīšanās PES ietvaros ļauj uzzināt citu nodarbinātības dienestu labo praksi, tādējādi pilnveidojot ikviena nodarbinātības dienesta pakalpojumus. Savukārt sadarbības stiprināšana ar darba devējiem, sociālajiem partneriem, akadēmisko personālu un pilsonisko sabiedrību ir ļoti būtiska nākotnes nodarbinātības izaicinājumu kontekstā.”


            

PES valdes sanāksmē Sofijā tika detalizētāk iepazīta situāciju Bulgārijas darba tirgū un Bulgārijas nodarbinātības dienesta veikums. Bulgārijas nodarbinātības dienesta vadītājs D.Nikolovs pateicās PES tīkla valdes priekšsēdētājam F.Lerojam un PES priekšsēdētāja pirmajai vietniecei E.Simsonei par konstruktīvu un efektīvu valdes sanāksmes vadīšanu Sofijā.

 

__________________
Uzziņa: ES dalībvalstu nodarbinātības dienestu tīkls (PES) izveidots 2014. gadā ar Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes lēmumu par ciešāku nodarbinātības dienestu sadarbību, lai Eiropas Nodarbinātības stratēģijas ietvaros veicinātu nodarbinātības dienestu pakalpojumu efektivitāti. Eiropas valstu nodarbinātības dienestu vadītāji kopā ar Eiropas Komisijas pārstāvjiem analizē situāciju Eiropas Savienības darba tirgū, izstrādā Eiropas valstu nodarbinātības dienestu tīkla (PES) uzdevumus un prioritātes, izvērtē paveikto, kā arī rīko dienestu savstarpējo mācīšanos.