ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
18.02.2020


NVA direktore piedalās ES nodarbinātības dienestu tīkla valdes sanāksmē

7. un 8. jūnijā Bulgārijas galvaspilsētā Sofijā notiks 9. Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu nodarbinātības dienestu tīkla (PES) valdes sanāksme, kurā piedalīsies Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) direktore, PES valdes priekšsēdētāja pirmā vietniece Evita Simsone un NVA direktora vietniece Aiga Balode.

 

PES valdes sanāksmes darba kārtībā būs plašs mūsdienu Eiropas darba tirgum aktuālo jautājumu loks: nodarbinātības dienestu gatavība nākotnes izaicinājumiem, jo sociālo, tehnoloģisko un ekonomisko iemeslu dēļ strauji mainās darba tirgū pieprasītās zināšanas, kompetences un prasmes; jaunāko darba tirgus attīstības tendenču analīze un ieteikumi konkrētajām Eiropas valstīm; PES sadarbība ar jaundibināmo Eiropas darba iestādi un ekspertu piesaiste; Darba tirgus barometra pilotprojekts; personu ar invaliditāti nodarbinātība; vienota iesaistīto pušu sadarbība bēgļu iekļaušanai darba tirgū.

 

PES valde izvērtēs iepriekšējā valdes sanāksmē Tallinā pieņemto lēmumu izpildi un nodarbinātības dienestu savstarpējās mācīšanās rezultātus, detalizētāk iepazīs situāciju Bulgārijas darba tirgū un Bulgārijas nodarbinātības dienesta veikumu, notiks PES valdes priekšsēdētāja vēlēšanas. Apaļā galda diskusiju laikā ES valstu nodarbinātības dienestu vadītāji apspriedīs PES stratēģiju un lomu nākotnes darba tirgū, sadarbības metodes, darba spēka profilēšanu, profilējamo personu profesionālā potenciāla un kompetenču noteikšanas metodes, statistikas datu izmantošanu un citus nodarbinātības dienestiem aktuālos jautājumus.

 

NVA direktore, PES valdes priekšsēdētāja pirmā vietniece Evita Simsone vadīs 9. PES valdes sanāksmes otrās dienas darbu.

_________________

Uzziņa: ES dalībvalstu nodarbinātības dienestu tīkls (PES) izveidots 2014. gadā ar Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes lēmumu par ciešāku nodarbinātības dienestu sadarbību, lai Eiropas Nodarbinātības stratēģijas ietvaros veicinātu nodarbinātības dienestu pakalpojumu efektivitāti. Eiropas valstu nodarbinātības dienestu vadītāji kopā ar Eiropas Komisijas pārstāvjiem analizē situāciju Eiropas Savienības darba tirgū, izstrādā Eiropas valstu nodarbinātības dienestu tīkla (PES) uzdevumus un prioritātes, izvērtē paveikto, kā arī rīko dienestu savstarpējo mācīšanos.