ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
29.05.2020


“Saimniecības preču iegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr. NVA 2018/10


Nodarbinātības valsts aģentūra uzaicina pretendentus piedalīties atklātajā konkursā “Saimniecības preču iegāde”. iepirkuma identifikācijas Nr. NVA 2018/10


Piedāvājumu iesniegšana – 2018. gada 25.jūnijs, plkst.14:00


Piedāvājumi jāiesniedz Elektroniskās iepirkumu sistēmas (EIS) E-konkursu apakšsistēmā, ko administrē Valsts Reģionālās Attīstības aģentūra (VRAA).


Lūdzam ņemt vērā, ka piedāvājumus iesniegšanai EIS, ir nepieciešama iepriekšēja reģistrācija. Informācija par reģistrāciju EIS pieejama VRAA vai EIS mājas lapā: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=4&systemCode=CORE


Apmācība par piedāvājumu iesniegšanu pieejama EIS mājas lapā:
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Publication/View/785?subsystemCode=KON


Iepirkuma līguma priekšmets
– Saimniecības preču iegāde Nodarbinātības valsts aģentūras vajadzībām, saskaņā ar Izpildītāja Tehnisko/finanšu piedāvājumu.


Paredzamais līguma izpildes termiņš
– 24 mēneši no līguma noslēgšanas dienas.Ziņojums

Kontaktpersona:

Jānis Saulītis, janis.saulitis@nva.gov.lv