ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
03.07.2020


Daugavpilī apspriedīs pārrobežu sadarbību ar Lietuvu

ESF projekts Nr.7.1.2.1./15/I/001 “EURES tīkla darbība Latvijā”

             

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Daugavpils filiāle šī gada 29.augustā rīko Daugavpils, Rēzeknes un Utenas (Lietuva) pieredzes apmaiņas un pārrobežu sadarbības veicināšanas apspriedi, kurā piedalīsies Lietuvas darba biržas Utenas teritoriālās nodaļas pārstāvji, NVA Daugavpils filiāles un NVA Rēzeknes filiāles darbinieki.

Pasākuma laikā notiks apaļā gada diskusija par situāciju un tendencēm darba tirgū Latgales reģionā Latvijā un Utenas teritorijā Lietuvā, tūrisma nozares attīstību reģionos un darba devēju pieprasījumu pēc speciālistiem. Tiks apspriesta arī nodarbinātības dienestu un EURES loma tūrisma jomas speciālistu piesaistē vietējiem darba devējiem, 2017.gada otrajā pusgadā plānotās Latvijas Latgales un Lietuvas Utenu reģiona EURES aktivitātes darba devēju aktivizēšanai un informēšanai, kā arī citi pārrobežu sadarbības aktuālie jautājumi. Latvijas un Lietuvas nodarbinātības dienestu pārstāvji apmeklēs arī darba devēju - „Silene Resort & SPA”.