ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
05.06.2020


INTERREG Estonia-Latvia” projekts palīdzēs pilnveidot nodarbinātības dienestu sadarbību un izveidot vēl ciešāku partnerību ar Valkas un Valgas pašvaldībām un uzņēmējiem

3.augustā Rīgas viesnīcas “Albert Hotel” Konferenču zālē notika Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA), Igaunijas Bezdarba apdrošināšanas fonda, Valkas novada domes un Valgas pilsētas domes īstenotās Eiropas Savienības programmas “INTERREG Estonia-Latvia” projekta “Pārrobežu darba tirgus integrācijas un nodarbinātības veicināšana” atklāšanas pasākums.

 

„Liela loma pārrobežu sadarbības nodrošināšanā un nodarbinātības veicināšanas projekta veiksmīgā ieviešanā ir tieši pašvaldībām. Valkas-Valgas pieredze veidos pamatu reālai un pierādījumos balstītai praksei, dodot idejas un iedvesmojot pielietot inovatīvu pieeju mūsdienu darba tirgū visā Latvijā,” projekta pasākumu atklājot, teica labklājības ministrs Jānis Reirs. Viņš uzsvēra, ka jaunajam pārrobežu sadarbības projektam ir jānodrošina mūsu valstu iedzīvotājiem nodarbinātības apstākļi un stabilitāte, lai pierobežas iedzīvotāji varētu dzīvot Valkā un strādāt Valgā vai dzīvot Valgā un strādāt Valkā, lai viņi varētu atrast sev pielietojumu un nodarbošanos tuvākajā apkārtnē, un viņiem nebūtu jāpamet sava valsts un darba meklējumos jābrauc prom – uz Somiju, Īriju vai Lielbritāniju. 

 

NVA direktore Evita Simsone savā uzrunā teica: „Mūsu valstu nodarbinātības dienestiem ir kopīgi uzdevumi un mērķi – mazināt bezdarbu, veicināt nodarbinātību, palīdzēt darba meklētājiem atbilst darba devēju prasībām un iekļauties darba tirgū. Mēs sadarbojamies gan Eiropas nodarbinātības dienestu tīklu EURES un PES, gan Baltijas valstu nodarbinātības dienestu sadarbības līguma ietvaros, gan savstarpēji mācoties un organizējot kopīgus pasākumus nodarbinātības veicināšanai abās kaimiņvalstīs, gan ikdienā – NVA Valkas filiāles un Igaunijas Bezdarba apdrošināšanas kases Valgas nodaļas darbiniekiem regulāri sazinoties, apmainoties ar informāciju un plānojot kopīgās aktivitātes.

 

Lai paaugstinātu pārrobežu reģionu darba meklētāju un darba devēju iespējas atrast piemērotu darbu un darbiniekus, Eiropas Savienības programmas “INTERREG Estonia-Latvia” ietvaros mēs esam izstrādājuši jaunu projektu, ko, sākot ar šodienu, īstenosim kopā ar Igaunijas bezdarba apdrošināšanas fondu, Valgas pilsētas pašvaldību un Valkas novada domi. Projekta nosaukums -“Pārrobežu darba tirgus integrācijas un nodarbinātības veicināšana”.

 

Valka un Valga ir viena pilsēta - divas valstis. Brīva darbaspēka kustība, kas ir viena no Eiropas Savienības pamatvērtībām, ir Valkas un Valgas iedzīvotāju ikdiena. Tāpēc, lai attīstītu darba tirgu un sniegtu atbalstu darba ņēmējiem un darba devējiem šajā pārrobežu teritorijā, ir nepieciešama cieša Latvijas un Igaunijas nodarbinātību dienestu un abu pilsētu sadarbība. Mēs esam ieinteresēti ciešā līdzdarbībā, konstruktīvā dialogā un jaunu partneru – abu valstu darba devēju – iesaistē.”

 

Jauno projektu “Pārrobežu darba tirgus integrācijas un nodarbinātības veicināšana” prezentēja NVA Finanšu un attīstības departamenta Attīstības nodaļas eksperte Anda Upeniece. 

 

Igaunijas Bezdarba apdrošināšanas fonda valdes locekle Piile Liimal atgādināja par Latvijas un Igaunijas nodarbinātības dienestu kopīgiem mērķiem – palīdzēt bezdarbniekiem atrast darbu, bet darba devējiem – vajadzīgos darbiniekus. „Mūsu sadarbība ir ikdienas jautājums, jo aizvien biežāk darba meklētāji meklē darbu un darba devēji - darbiniekus otrpus robežas. Jaunais projekts palīdzēs pilnveidot mūsu sadarbību un izveidot vēl ciešāku partnerību ar pašvaldībām un uzņēmējiem. Projekts dos iespēju Latvijas un Igaunijas nodarbinātības dienestiem vēl efektīvāk nekā līdz šim nodrošināt pārrobežu teritorijā nodarbinātības iespējas. Jaunie pakalpojumi būs balstīti uz darba devēju viedokļiem par to, kas tieši kavē un apgrūtina darba ņēmēju iekārtošanos darbā otrā valstī. Mūsu mērķis – panākt, lai darba attiecību nodibināšana kaimiņvalstī būtu vienkāršāka. Mēs atvieglosim iekļaušanos otras valsts darba tirgū, palīdzēsim, tostarp, ar valodas apguvi, ar kvalifikāciju apliecinošu dokumentu atzīšanu.” 

 

Valkas novada domes priekšsēdētāja V.A.Kraukļa uzruna: „Laikā, kad turpina sarukt Latvijas iedzīvotāju skaits, kad turpinās lielā aizbraukšana un tajā pašā laikā uzņēmēji pamatoti sūdzas par darba roku trūkumu, ir ļoti svarīgi nesēdēt tikai savā sētā, bet paskatīties plašāk. Un ne tikai paskatīties, bet attiecīgi arī rīkoties. Latvieši un igauņi ir tuvi kaimiņi ar kopīgu vēsturi, līdzīgu darba kultūru un pat ģenētiku, saistītu ekonomiku. Labāk, lai latvietis strādā Igaunijā, igaunis – Latvijā, nekā viņš ar visu ģimeni pārceļas tūkstošiem kilometru tālu, bieži vien – uz neatgriešanos. Interreg Valkas un Valgas projekts veicinās gan sapratni par augšminētajām likumsakarībām, gan informēs iedzīvotājus par darba iespējām abās valstīs, gan palīdzēs uzņēmējiem atrast darbiniekus. Tādējādi veicinot mūsu reģiona ekonomisko izaugsmi, labklājību, kas savukārt uzlabos arī demogrāfiskos rādītājus.”

 

 

Valgas pilsētas pārvaldes vadītājs Kalev Hark izteica pateicību Latvijas un Igaunijas nodarbinātības dienestiem par projekta izstrādi un īstenošanu. „Cilvēkam ir svarīgi, lai viņa darbs atrastos tuvu dzīvesvietai, un viņam darba dēļ nebūtu jāpārceļas uz dzīvi citur. Savukārt uzņēmējiem ir svarīgi, lai viņi varētu investēt gan Igaunijā, gan Latvijā. Un ja darba ņēmēji un uzņēmēji jūtas droši, tad uzlabojas arī ekonomiskā situācija. Lai gan mēs jau 13 gadus esam Eiropas Savienībā un 10 gadus Šengenas zonā, tomēr darbaspēka brīvajā kustībā ir novērojamas arī problēmas. Valsts mērogā šīs problēmas var izskatīties mazas, taču mums ir jāapzinās šis problēmas un jāmazina tās līdz minimumam, lai darbaspēka un finanšu kustībai pāri robežai neradītu apgrūtinājumus.” Valgas pilsētas vadītājs norādīja uz to, ka ir svarīgi otrpus robežas izplatīt ar darba tirgu saistītu informāciju, kā arī nodrošināt cilvēku sociālās garantijas...

 

 


Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA), Igaunijas Bezdarba apdrošināšanas fonda, Valkas novada domes un Valgas pilsētas domes īstenotās Eiropas Savienības programmas “INTERREG Estonia-Latvia” projekta “Pārrobežu darba tirgus integrācijas un nodarbinātības veicināšana” atklāšanas pasākumā piedalījās Igaunijas vēstniecības Latvijā, Latvijas Republikas Labklājības ministrijas un Vides un reģionālās attīstības ministrijas, Valkas un Valgas pašvaldību,abu valstu nodarbinātības dienestu pārstāvji, darba devēji un žurnālisti.


Projekta “Pārrobežu darba tirgus integrācijas un nodarbinātības veicināšana” ietvaros tiks veikts pētījums par Valkas un Valgas pašvaldību uzņēmējdarbības vidi un tās sasaisti ar nodarbinātību, darba tirgus vajadzībām un piedāvājumu, kā arī izstrādāti ieteikumi turpmākai rīcībai. Tiks piedāvātas dažādas nodarbinātību veicinošas aktivitātes gan darba meklētājiem, gan bezdarbniekiem, gan darba devējiem, gan strādājošajiem. Kopīgi ar Igaunijas Bezdarba apdrošināšanas fondu tiks rīkoti semināri, informatīvie pasākumi, kā arī „Livonijas darba tirgus”.

 

„Livonijas darba tirgus”, kas jau ir kļuvis par tradīciju ir ļoti nozīmīgs Latvijas un Igaunijas nodarbinātības dienestu sadarbības rezultāts Valkā un Valgā. Tas ik gadu raisa lielu darba ņēmēju un darba devēju interesi, jo Valkas un Valgas darba devēji un darba meklētāji var nepastarpināti satikties, lai vienotos par iespējamo sadarbību vienas vai otras valsts teritorijā. Šogad “Livonijas darba gadatirgus” tika rīkots jau piekto gadu un bija pulcējis ap 1000 interesentu. Liels “Livonijas darba gadatirgus” apmeklētāju skaits ir uzskatāma liecība tam, cik liela nozīme ir mūsu sadarbībai šajā pārrobežu teritorija.