ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
03.07.2020


Aktualizēta ES valstu nodarbinātības dienestu tīkla (PES) Stratēģija 2020

2014.gadā ar Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumu par Eiropas valstu nodarbinātības dienestu ciešāku sadarbību tika izveidots Eiropas Savienības (ES) valstu nodarbinātības dienestu tīkls (PES). Tīklā darbojas visu ES dalībvalstu nodarbinātības dienestu vadītāji un Eiropas Komisijas pārstāvji.


Vienu reizi pusgadā katra ES Padomē prezidējošā valsts organizē PES valdes sanāksmi, lai apspriestu, kas ir paveikts iepriekšējā pusgadā un pieņemtu lēmumus par turpmāko darbību. Šī gada jūnijā PES valdes sanāksmi rīkoja Malta. Eiropas Komisijas pārstāvji un nodarbinātības dienestu vadītāji Maltā apsprieda PES Stratēģiju 2020, sadarbību ar darba devējiem, informāciju un komunikācijas tehnoloģiju ietekmi uz darba tirgu, nodarbinātības dienestu salīdzinošās mācīšanās rezultātus, kā arī ar bēgļu iekļaušanu Eiropas valstu darba tirgū saistītos jautājumus. Latviju sanāksmē Maltā pārstāvēja Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) direktore Evita Simsone un NVA direktora vietniece Aiga Balode.


Tīkla PES priekšsēdētāja vietnieks Klaids Karuana (Klayd Karuana) savā uzrunā uzsvēra, ka 7. PES valdes sanāksme norisinājās pozitīvā gaisotnē, jo ES darba tirgū tiek novērotas pozitīvas pārmaiņas – nodarbinātības līmenis ir augsts, un bezdarbs būtiski samazinās. Straujās mainības ārējā vidē nodarbinātības dienestiem liek operatīvi reaģēt uz mainīgajām darba tirgus prasībām, tāpēc bija svarīgi apspriest un aktualizēt PES pamatdokumentu – Stratēģiju 2020. Klaids Karuana uzsvēra, ka Eiropas nodarbinātības dienestu savstarpējā mācīšanās sekmē pakalpojumu pilnveidošanu un turpmāko attīstību saskaņā ar kopīgi izstrādāto PES Stratēģiju.


Aktualizētā PES Stratēģija 2020 visiem interesentiem tagad ir pieejama interneta vidē - PES 2020 Strategy. Eiropas Komisijas Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorāta mājaslapā interesenti var iepazīties arī ar PES darbības pārskatu, ziņojumu un citiem dokumentiem, kuros atrodama informācija par PES struktūru, darbību, inovatīvajām metodēm, savstarpējo mācīšanos un tās rezultātiem, labās prakses piemēriem un citiem Eiropas nodarbinātības dienestiem aktuālajiem jautājumiem - http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1163&langId=lv.