ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
06.06.2020


Baltijas valstu nodarbinātības dienestu pārstāvju savstarpējās mācīšanās seminārs Balvos

Baltijas valstu nodarbinātības dienestu sadarbības līguma ietvaros Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Balvu filiālē jūnijā norisinājās savstarpējās mācīšanās seminārs par ilgstošo bezdarbnieku iesaisti nodarbinātības pasākumos. Seminārā piedalījās Igaunijas bezdarba apdrošināšanas fonda pārstāvji no Tallinas un Tartu, Lietuvas darba biržas pārstāvji no Viļņas, Marijampoles un Alītas, kā arī NVA pārstāvji no Rīgas, Preiļiem, Rēzeknes un Balviem.

 

Semināra pirmajā dienā Baltijas valstu nodarbinātības dienestu pārstāvji informēja par situāciju ilgstošā bezdarba jomā savās valstīs, kā arī iepazīstināja ar pakalpojumiem ilgstošajiem bezdarbniekiem. NVA Balvu filiāles vadītāja Sandra Kindzule raksturoja bezdarba situāciju Latvijā un NVA Balvu filiāles apkalpošanas teritorijā. NVA Balvu filiāles Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” koordinējošā eksperte Inga Keiša informēja par pakalpojumiem ilgstošajiem bezdarbniekiem, kurus NVA piedāvāja iepriekšējos gados un kurus piedāvā tagad, kad tiek īstenots īpašs ESF projekts ilgstošā bezdarba mazināšanai.

 

ESF projekta “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” ietvaros bezdarbnieku aktivizācijai tiek piedāvātas gan individuālas speciālistu un grupu konsultācijas, gan veselības pārbaudes pie arodslimību ārsta, gan profesionālās piemērotības noteikšana, gan motivācijas programma darba meklēšanai un sociālā mentora pakalpojumi, gan iespējas ārstēties no atkarībām un citas aktivitātes. Projekta mērķis - veicināt ilgstošo bezdarbnieku iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos piemērotā darbā vai apmācībā, mazinot šīs mērķa grupas sociālās atstumtības risku.

Baltijas valstu savstarpējās mācīšanās semināra otrajā dienā tā dalībnieki tuvāk iepazinās ar NVA Balvu filiāles ikdienas darbu ar bezdarbniekiem. Viņi vēroja, kā notiek klientu reģistrēšana un konsultēšana, iepazinās ar piedāvāto pakalpojumus klāstu un dokumentāciju. Semināra dalībnieki apmeklēja arī mācību centru “Riteneits”, kurā mācās bezdarbnieki, un uzņēmumu “ECO Fabrika”, kur bezdarbnieki tiek nodarbināti ESF projekta „Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” ietvaros un darba vidē praktiski apmācīti, piedaloties ESF projektā „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai”.