ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
06.06.2020


Pieredzes apmaiņas vizītē NVA apmeklēja Bosnijas un Hercegovinas Jauniešu nodarbinātības projekta pārstāvji

Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) pieredzes apmaiņas vizītē viesojās organizācijas GOPA pārstāvniecības Bosnijā un Hercegovinā Jaunatnes nodarbinātības projekta vadītājs Ranko Markušs un kapacitātes pilnveides un personāla atlases pārvaldības speciāliste Mia Hadziahmetovica.


Vizītes laikā viesi no Bosnijas un Hercegovinas tikās ar NVA vadības pārstāvjiem un ekspertiem, iepazinās ar situāciju Latvijas darba tirgū un NVA uzkrāto pieredzi nodarbinātību veicinošo pasākumu un projektu īstenošanā. Īpaša uzmanība tika pievērsta Eiropas Savienības fondu projekta „Jauniešu garantijas” atbalsta pasākumiem, kas veicina jauniešu iekļaušanu darba tirgū. Sarunu laikā ar NVA direktora vietnieci Aigu Balodi tika apspriesta NVA darbības pārvaldība un pamatfunkcijas, klientu apkalpošanas jautājumi, sadarbība ar darba devējiem un pakalpojumu kopums, kas tiek piedāvāts klientiem.
 

Bosnijas un Hercegovinas Jauniešu nodarbinātības projekta pārstāvji apmeklēja arī NVA Siguldas filiāli, lai gūtu praktisku priekšstatu par NVA darbu ar bezdarbniekiem un darba meklētājiem – no profilēšanas un Individuālā darba meklēšanas plāna izstrādes līdz atbalstam darba meklējumos un iesaistei nodarbinātības vai apmācības pasākumos.