ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
25.01.2020


NVA direktore piedalās 7.Eiropas Savienības valstu nodarbinātības dienestu tīkla (PES) valdes sanāksmē

Lai apspriestu Eiropas Savienības valstu nodarbinātības dienestu veikumu iepriekšējā pusgadā un pieņemtu lēmumus par turpmāko darbību, katra Eiropas Savienības Padomē prezidējošā valsts reizi pusgadā rīko Eiropas nodarbinātības dienestu tīkla (PES) valdes sanāksmi. Šī gada 8. un 9.jūnijā Maltas pilsētā Sent Džuliāna norisinās 7. Eiropas Savienības valstu nodarbinātības dienestu tīkla (PES) valdes sanāksme, kurā Latviju pārstāv Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) direktore Evita Simsone un NVA direktora vietniece Aiga Balode.

 


PES valdes sanāksmē Maltā Eiropas Komisijas pārstāvji un nodarbinātības dienestu vadītāji apspriež Eiropas Savienības nodarbinātības dienestu tīkla stratēgiju 2020.gadam, sadarbību ar darba devējiem, informāciju un komunikācijas tehnoloģiju ietekmi uz darba tirgu, nodarbinātības dienestu salīdzinošās mācīšanās rezultātus, kā arī ar bēgļu iekļaušanu Eiropas valstu darba tirgū saistītos jautājumus.

 

Šī gada maija beigās PES tīkla salīdzinošās mācīšanās ietvaros NVA direktore E.Simsone kā eksperte piedalījās Portugāles nodarbinātības dienesta darbības novērtēšanā, tāpēc valdes sanāksmē Maltā viņa ziņos par Lisabonā gūtajām atziņām un secinājumiem. E.Simsone ir sagatavojusi arī ierosinājumus nodarbinātības dienestu salīdzinošās mācīšanās pilnveidošanai.

Eiropas Savienības valstu nodarbinātības dienestu tīkls (PES) ir izveidots 2014.gadā ar Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumu par ciešāku sadarbību starp Eiropas valstu nodarbinātības dienestiem. Tīklā darbojas visu Eiropas Savienības dalībvalstu nodarbinātības dienestu vadītāji un Eiropas Komisijas pārstāvji.