ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
29.05.2020


ES valstu nodarbinātības dienestu tīkla (PES) valdes sanāksmē spriež par finanšu pratības nozīmi

Maltas pilsētā Sent Džuliāna turpina darbu 7. Eiropas Savienības valstu (ES) nodarbinātības dienestu tīkla (PES) valdes sanāksme, kurā Latviju pārstāv Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) direktore Evita Simsone un NVA direktora vietniece Aiga Balode. Šodien valdes sanāksmē Eiropas Komisijas pārstāvji un visu ES valstu nodarbinātības dienestu vadītāji apsprieda digitalizācijas ietekmi uz darba tirgu, kā arī mūsdienu darba tirgū pieprasīto prasmju attīstības jautājumus, uzsverot savlaicīgas darba devēju vajadzību prognozēšanas un apzināšanās nozīmi. Vairāku nodarbinātības dienestu vadītāji norādīja, ka jāattīsta horizontālā sadarbība gan nacionālajā, gan ES līmenī.

 

   

 

NVA direktore E.Simsone PES valdi informēja par trīs ministru Nodarbinātības padomes darbību Latvijā, tās uzdevumiem un lomu NVA mērķu sasniegšanā, īpaši saistībā ar pieaugušo apmācību. Apspriežot digitālās pratības nozīmi, E.Simsone uzsvēra arī finanšu pratības svarīgumu, informējot sanāksmes dalībniekus par Latvijas Republikas labklājības ministra Jāņa Reira un NVA iniciatīvu finanšu pratību jau šogad pasniegt visiem bezdarbniekiem. Šo mūsu valsts labklājības ministra iniciatīvu augsti novērtēja citu Eiropas Savienības valstu nodarbinātības dienestu vadītāji. Vācijas un Islandes delegācijas pārstāvji norādīja, ka finanšu pratības apguves jautājums ir cieši saistīts ar nodarbinātības dienestu klientu aktivizēšanas pasākumiem, savukārt Francijas delegācija uzsvēra, ka jāaktualizē jautājums par pieaugušo domāšanas veida maiņu, kas sekmētu mērķtiecīgāku mūsdienu dinamiskajā darba tirgū nepieciešamo jauno iemaņu apguvi un resursu lietderīgāku izmantošanu.