ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
06.06.2020


NVA vadības pieredzes apmaiņas vizīte Bavārijā

Bavārijas nodarbinātības dienesta ģenerāldirektorāta vadītājs Ralfs Holcvarts bija uzaicinājis Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) direktori Evitu Simsoni apmeklēt Bavāriju pieredzes apmaiņas vizītē. Šī gada 10. un 11.aprīlī NVA direktore Evita Simsone, NVA direktora vietniece Aiga Balode un NVA Pakalpojumu departamenta direktore Eva Lossane viesojās Bavārijas pilsētās Rozenheima un Nirnberga, kur iepazinās ar Vācijas nodarbinātības dienesta struktūrvienību darbību šajās pilsētās, notika arī darba pārrunas ar Vācijas Federālās nodarbinātības aģentūras pārstāvjiem.

 

Vācijā šī gada martā bezdarba līmenis bija 6%, bet Bavārijā - 3.5%. Tikšanās laikā Bavārijas nodarbinātības dienesta ģenerāldirektorāta vadītājs Ralfs Holcvarts uzsvēra, ka izmaiņas Bavārijas darba tirgū ir veicinājušas arī izmaiņas nodarbinātības dienesta sniegtajos pakalpojumos – ja agrāk uzsvars tika likts uz grupu pakalpojumiem, kad viens pakalpojumu modelis tiek piedāvāts konkrētai klientu mērķa grupai, tad tagad pakalpojumi kļūst aizvien individualizētāki. Vācijas nodarbinātības dienests īpašu uzmanību pievērš savas darbības efektivitātes vadībai (performance management), lai precīzi izzinātu tās ietekmi uz procesiem darba tirgu.

 

Vācijas nodarbinātības dienesta pārstāvjus interesēja NVA pieredze nodarbinātību veicinošu pakalpojumu nodrošināšanā Latvijas iedzīvotājiem. E.Simsone informēja Vācijas kolēģus par NVA prioritātēm 2017.gadā un Latvijā īstenotajiem sadarbības modeļiem ar darba devējiem, kā arī stāstīja par NVA atbalsta pasākumiem dažādu mērķa grupu bezdarbniekiem un darba meklētājiem. E.Simsone kā ļoti svarīgu novērtēja individuālo pieeju darbā ar klientiem, jo tas ļauj visprecīzāk izzināt katra bezdarbnieka vajadzības un izstrādāt visefektīvāko pakalpojumu piedāvājumu. NVA jau vairākus gadus veic katra NVA reģistrētā bezdarbnieka profilēšanu, kā arī individuālai pieejai ir liela nozīme, veicinot jauniešu vai, piemēram, ilgstošo bezdarbnieku iekļaušanu darba tirgū.

 

NVA arī turpmāk plāno sadarboties ar Vācijas nodarbinātības dienestu un, savstarpēji mācoties un apmainoties ar pieredzi, pilnveidot pakalpojumu klāstu un darbu ar klientiem.