ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
06.06.2020


Baltijas valstu nodarbinātības dienestu pārstāvji Tallinā apsprieda sadarbību ar darba devējiem

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) darbinieki kopā ar Lietuvas un Igaunijas nodarbinātības dienestu pārstāvjiem piedalījās apmācību un pieredzes apmaiņas seminārā "Sadarbības iespējas ar darba devējiem", ko rīkoja Igaunijas nodarbinātības dienests "Eesti Töötukassa". Seminārs norisinājās Tallinā šī gada 6. un 7.martā.

 

 

Igaunijas, Latvijas un Lietuvas nodarbinātības speciālisti informēja par to, kā katrā no šīm valstīm tiek īstenota sadarbība ar darba devējiem, kādi pakalpojumi, pasākumi un projekti tiek piedāvāti, kā darba devēji tiek motivēti sadarbībai ar nodarbinātības dienestiem un iesaistei nodarbinātības pasākumos. NVA pārstāvji Igaunijas un Lietuvas kolēģiem prezentēja arī aizvadītajā gadā izstrādātu un šobrīd īstenoto Stratēģiju sadarbībai ar darba devējiem 2017. - 2019.gadam. Diskusiju gaitā Baltijas valstu nodarbinātības dienestu pārstāvji sprieda par jaunu iespēju un risinājumu nepieciešamību turpmākai efektīvai sadarbībai ar darba devējiem, veicinot bezdarbnieku un darba meklētāju iekļaušanos darba tirgū.

Seminārā "Sadarbības iespējas ar darba devējiem" dalībnieki viesojās klientu apkalpošanas centrā Tallinā, kas pielāgots klientu ar invaliditāti apkalpošanai, kā arī apmeklēja vakanču gadatirgu Tallinas kultūras centrā "Kultuurikatlast", kur 80 darba devēji piedāvāja ap diviem tūkstošiem vakanču.

 

Tāpat kā Latvijā, arī Igaunijā ir sācies vakanču gadatirgu laiks. Šajos pasākumos ne tikai tiek piedāvātas brīvās darba vietas, bet, līdzīgi kā Latvijā, notiek bezmaksas karjeras konsultācijas, semināri un diskusijas darba devējiem un darba meklētājiem un citas ar darba meklēšanu un karjeras izaugsmes iespējām saistītas aktivitātes. Īpaša uzmanība Tallinas vakanču gadatirgū tika pievērsta tiem darba meklētājiem, kuriem ierobežotas darba spējas, kā arī jauniešiem, kuriem nepieciešama mācību darba prakse. Darba devēju pārstāvjiem, kuri piedāvāja nodarbinātības iespējas šīm mērķa grupām, bija īpašas izkārtnes: "Cilvēkiem ar ierobežotām darba spējām" un "Mācību prakse." Vērienīgs seminārs Tallinas vakanču gadatirgū bija veltīts informatīvo tehnoloģiju nozīmei darba tirgū, šī semināra translāciju interesenti varēja vērot arī tiešsaistē.

 

Nākamo pieredzes apmaiņas semināru Baltijas valstu nodarbinātības dienestu pārstāvjiem šī gada jūnijā organizēs NVA, semināra tēma - ilgstošo bezdarbnieku iekļaušana darba tirgū.