ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
06.06.2020


Eiropas nodarbinātības dienestu tīkla (PES) valdes sanāksmē. Bratislava, Slovākija, 2016.gada 1.decembrī

Slovākijas prezidentūras Eiropas Padomē ietvaros notiekošajā Eiropas nodarbinātības dienestu tīkla (PES) valdes sanāksmē uzmanība tiek pievērsta četriem prioritāriem jautājumiem: ekonomiski spēcīga Eiropa, moderns vienotais darba tirgus, ilgtspējīga politika migrācijas un patvēruma jomā un globālos procesos iesaistīta Eiropa. Nodarbinātības veicināšanas jautājums ir visu Eiropas valstu darba kārtībā, nodarbinātību ietekmē arī demogrāfiskā situācija Eiropā, tāpēc nepieciešama aktīva rīcība dažādās jomās.


Eiropas Savienības (ES) nodarbinātības, sociālo lietu, prasmju un darbaspēka mobilitātes komisāre Marianna Tīsena uzsvēra, ka šo prioritāro jautājumu kontekstā būtisks ir Eiropas nodarbinātības dienestu tīkla darbs un sadarbība. Komisāre norādīja, ka Eiropas Komisiju (EK) ir sasniegusi informāciju par PES tīkla darbu, kura rezultātā jau ir novērojamas pozitīvas izmaiņas darba tirgū. Turpmāk viens no izaicinājumiem ikvienai Eiropas valstij būs saistīts ar bēgļu integrāciju darba tirgū. Tiek sagaidīts aktīvs nodarbinātības dienestu darbs, lai sekmētu sociālo iekļaušanos un nabadzības mazināšanos.


M.Tīsena informēja, ka EK ir izstrādājusi jaunu iniciatīvu jauniešiem, ar mērķi sekmēt ES vienoto vērtību īstenošanu, ne tikai darba tirgus kontekstā. Eiropas Komisija ir ierosinājusi Eiropas Solidaritātes korpusa izveides iniciatīvu, lai jaunieši visā ES varētu brīvprātīgi piedāvāt savu palīdzību tur, kur tā visvairāk nepieciešama, operatīvi reaģēt uz krīzes situācijām, piemēram, bēgļu krīzi vai nesenajām zemestrīcēm Itālijā. Nodarbinātības dienestu tīklam būs svarīga loma jaunās iniciatīvas īstenošanā. Jaunieši varēs iesaistīties darba tirgū vai brīvprātīgo darbā, pilnveidojot savas zināšanas un praktiskās iemaņas.


PES tīkla valdes sanāksmē tika aktualizēts arī jautājums par bēgļu integrāciju Eiropas valstu darba tirgū. Nodarbinātības valsts aģentūra atbalstīja jautājuma iekļaušanu 2017.gada darba programmā, lai ar citiem Eiropas valstu nodarbinātības dienestiem apspriestu iespējas un problēmjautājumus bēgļu sekmīgākai integrācijai darba tirgū.