ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
06.07.2020


Rīgā notika starptautiskais seminārs par cilvēku ar invaliditāti integrāciju darba tirgū

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) direktora p.i. Evita Simsone piedalījās Labklājības ministrijas, Ziemeļu Ministru padomes biroja Latvijā un Somijas vēstniecības organizētajā starptautiskajā seminārā "Personu ar invaliditāti nodarbinātība: ceļā uz darba tirgu". Par cilvēku ar invaliditāti integrāciju un iespējām sabiedrībā un darba tirgū, labās prakses piemēriem, subsidēto nodarbinātību, sociālās uzņēmējdarbības atbalstu seminārā sprieda Labklājības ministrijas valsts sekretārs Ingus Alliks, Somijas vēstnieks Latvijā Oli Kantanens, Sociālās integrācijas valsts aģentūras direktore Ilona Jurševska, Somijas Sociālo un veselības lietu ministrijas pārstāvji Evelīna Poihonena un Paivi Matila-Viro, Somijas Asociācijas personām ar intelektuālās attīstības traucējumiem izpētes vadītājs Antti Teitinens, Validas arodskolas direktore Tina Merilainena, Dānijas Asociācijas jauniešiem ar invaliditāti projektu vadītāja Marie Oblinga Mellere un Norvēģijas Nordlandes reģionālās slimnīcas nodarbinātības un mentālās veselības kompetenču centra pārstāvis Franks Hovards Stūrvīks. Semināra darbā piedalījās cilvēku ar invaliditāti intereses pārstāvošās nevalstiskās organizācijas.

 

E.Simsone semināra dalībniekus iepazīstināja ar NVA atbalstu bezdarbniekiem un darba meklētājiem ar invaliditāti. Savā uzrunā E.Simsone teica: “Aģentūras vārdā vēlos pateikties nevalstiskajām organizācijām, valsts un pašvaldības iestāžu pārstāvjiem un uzņēmējiem par līdzšinējo sadarbību, kā arī Ziemeļvalstu speciālistiem par dalīšanos viņu pieredzē personu ar invaliditāti nodarbinātības jautājumu risināšanā. Šī sadarbība, motivācija līdzdarboties, rast risinājumus un apzināt labo praksi ir veids kā mazināt stereotipus un aizspriedumus par dažādajām iespējām personām ar invaliditāti iesaistīties darba tirgū, tā arī sekmē savstarpējo mācīšanos. Es ceru, ka mūsu līdzšinējā sadarbība attīstīsies un mēs varēsim rast jaunus risinājumus cilvēku ar invaliditāti nodarbinātības veicināšanai.”

 

 

Prezentācija “NVA atbalsts bezdarbniekiem ar invaliditāti piemērota darba atrašanā”