ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
19.02.2020


Reģistrētā bezdarba līmenis novembrī Latvijā bija 6,6%

Reģistrētā bezdarba līmenis valstī 2006.gada novembra beigās bija 6,6% (bezdarbnieku skaits ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaitā). Valstī mēneša laikā bezdarba līmenis, salīdzinājumā ar 2006.gada oktobri, palika nemainīgs. Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) uzskaitē 2006.gada novembra sākumā bija 70045, novembra beigās – 69705 bezdarbnieki. Bezdarbnieku skaits valstī mēneša laikā ir samazinājies par 340 cilvēkiem.

Savukārt bezdarba līmenis, atskaitot no kopējā bezdarbnieku skaita tos, kuri nav pieejami darba tirgum, jo ilgstoši atrodas aktīvās nodarbinātības pasākumos (profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas vai kvalifikācijas paaugstināšanas kursos, veic algotos pagaidu sabiedriskos darbus vai ir nodarbināti pasākumos noteiktu personu grupām), novembrī bija 6,1%.
2006.gada novembrī bezdarbnieka statuss tika piešķirts 7559 personām, tas ir par 631 personu mazāk nekā 2006.gada oktobrī.

Pastāvīgā darbā novembrī iekārtojās 3412 bezdarbnieki, no tiem 612 ilgstošie bezdarbnieki. Nodarbinātības valsts aģentūras organizētajos aktīvās nodarbinātības pasākumos 2006.g. novembrī tika iesaistīti 12857 bezdarbnieki.

2006.gada novembrī NVA filiālēs darba devēji pieteica 4358 brīvās darba vietas.
Novembrī bezdarba līmenis samazinājies 18, palicis nemainīgs 8 un pieaudzis 7 valsts rajonos un pilsētās. Zemākais bezdarba līmenis novembrī reģistrēts: Rīgas rajonā - 4,8%, Ogres rajonā – 5,0%, Saldus rajonā – 5,1%, Tukuma rajonā – 5,2%, Cēsu rajonā – 5,4%, Bauskas rajonā – 5,6%, Valmieras rajonā – 5,6%, Jelgavas rajonā – 5,8%, Talsu rajonā – 5,8%, Limbažu rajonā – 6,2%, Ventspils rajonā – 6,5 %, Gulbenes rajonā – 7,4%, Alūksnes rajonā – 7,5%, Liepājas rajonā – 7,8%, Aizkraukles rajonā – 8,0%.

No pilsētām viszemākais bezdarba līmenis novembrī bija Rīgā 3,9%, Jelgavā – 4,9%, Ventspilī – 5,7%, Jūrmalā - 5,8%, Daugavpilī – 6,7%, Liepājā – 6,5%. Novembrī bezdarba līmenis Rēzeknē bija 10,3%.

Visaugstākais bezdarba līmenis joprojām ir Latgalē: novembrī Ludzas rajonā tas bija 24,1%, Rēzeknes rajonā – 23,2%, Krāslavas rajonā – 18,5%, Balvu rajonā – 18,0%, Preiļu rajonā – 16,9%, Daugavpils rajonā – 13,7%.


NVA Sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālr. 7021744; 26114728
Dainis Jukonis@nva.lv