ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
04.07.2020


Motivācijas programma darba meklēšanai un sociālā mentora pakalpojumi

 
 

Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” (Nr.9.1.1.2/15/I/001)

 


Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” (Nr.9.1.1.2/15/I/001) ietvaros īsteno pasākumu “Motivācijas programma darba meklēšanai un sociālā mentora pakalpojumi”, lai motivētu, preventīvi atbalstītu un veicinātu ilgstošo bezdarbnieku iekārtošanos piemērotā pastāvīgā darbā vai iesaistīšanos pašnodarbinātībā, tādējādi samazinot sociālās atstumtības risku.


Kas var piedalīties?


Pasākumu “Motivācijas programma darba meklēšanai un sociālā mentora pakalpojumi” var saņemt bezdarbnieki, kuri bijuši bez darba vismaz 12 mēnešus, un šajā periodā nav bijuši uzskatāmi par darba ņēmēju vai pašnodarbināto atbilstoši likumam "Par valsts sociālo apdrošināšanu" ilgāk par diviem mēnešiem bez pārtraukuma, vai, kuri bijuši bez darba vismaz 12 mēnešus, šajā periodā nav bijuši uzskatāmi par darba ņēmēju vai pašnodarbināto atbilstoši likumam "Par valsts sociālo apdrošināšanu" ilgāk par diviem mēnešiem bez pārtraukuma un vismaz vienu reizi atteikušies no piemērota darba piedāvājuma vai atteikušies iesaistīties bezdarbnieka individuālajā darba meklēšanas plānā paredzētajos aktīvajos nodarbinātības pasākumos.


Pasākums noris divos secīgos posmos:


1. Motivācijas programma darba meklēšanai (grupu nodarbības), kas ietver motivēšanas pasākumus, atbalstu un konsultācijas individuālo sociālo problēmu risināšanai, ilgst 20 darba dienas, katru darba dienu.

 

Motivācijas programmas ietvaros tiek nodrošināta materiāltehniskā bāze, ēdināšanas pakalpojums (vienu reizi dienā), kā arī transporta pakalpojums nogādāšanai no bezdarbnieka dzīvesvietas uz pasākuma īstenošanas vietu un atpakaļ uz bezdarbnieka dzīvesvietu.


Dalību motivācijas programmā var apvienot ar dalību aktīvajā nodarbinātības pasākumā „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi”.

 

2. Mentora pakalpojumi (individuālās konsultācijas), kas savukārt palīdz bezdarbniekam pēc motivācijas programmas pabeigšanas iekārtoties pastāvīgā darbā, nodrošinot psiholoģisko un praktisko atbalstu darbā iekārtošanās jautājumos.


Mentora pakalpojums nepārsniedz 3 mēnešus vai mazāk, ja ilgstošais bezdarbnieks iekārtojas pastāvīgā darbā.

 

Atbalsta pasākuma īstenošanu nodrošina šādi uzņēmumi:

 

  • Biedrība “RITINEITIS” (Balvu filiāles Balvu KAC apkalpojošā teritorijā);
  • SIA “Mācību centrs plus” (Daugavpils, Jēkabpils, Krāslavas, Ludzas un Preiļu filiāles apkalpojošā teritorijā);
  • SIA “Fibra” (Rēzeknes filiāles apkalpojošā teritorijā);
  • Talsu novada sociālais dienests (Talsu filiāles apkalpojošā teritorijā);
  • Biedrība “Gaišo domu platforma” (Jūrmalas filiāles Jūrmalas KAC, Ogres, Siguldas, Kuldīgas un Tukuma filiāles apkalpojošā teritorijā);
  • SIA “BUTS” (Aizkraukles, Alūksnes, Bauskas, Cēsu, Dobeles, Madonas, Balvu filiāles Gulbenes KAC, Jelgavas, Ventspils filiāles apkalpojošā teritorijā);
  • Nodibinājums “Limbažu fonds” (Limbažu filiāles apkalpojošā teritorijā).
  • “Komplekss Citadele” SIA Profesionālo Studiju Skola “Citadele” (Liepājas un Saldus filiāles apkalpojošā teritorijā);
  • SIA “Skrivanek Baltic” (Rīgas filiāles apkalpojošā teritorijā);
  • Biedrība “Sofija” (Valmiera filiāles Valmieras KAC, Valmieras filiāles Valkas KAC).


Papildu informāciju iegūsiet tuvākajā NVA filiālē.