ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
09.07.2020


“Darba vides un cilvēkresursu izvērtējuma nodrošināšana (metodikas izstrāde, darba vides un cilvēkresursu potenciāla izvērtējuma veikšana)”, iepirkuma identifikācijas Nr. NVA 2018/1_ESF

Nodarbinātības valsts aģentūra uzaicina pretendentus piedalīties atklātajā konkursā „Darba vides un cilvēkresursu izvērtējuma nodrošināšana (metodikas izstrāde, darba vides un cilvēkresursu potenciāla izvērtējuma veikšana)”. Iepirkuma identifikācijas Nr. NVA 2018/1_ESF

 

Piedāvājumu iesniegšana – 2018. gada 27.aprīlis, plkst.14:00


Piedāvājumi jāiesniedz Elektroniskās iepirkumu sistēmas (EIS) E-konkursu apakšsistēmā, ko administrē Valsts Reģionālās Attīstības aģentūra (VRAA).


Lūdzam ņemt vērā, ka piedāvājumus iesniegšanai EIS, ir nepieciešama iepriekšēja reģistrācija. Informācija par reģistrāciju EIS pieejama VRAA vai EIS mājas lapā:
https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=4&systemCode=CORE


Apmācība par piedāvājumu iesniegšanu pieejama EIS mājas lapā:
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Publication/View/785?subsystemCode=KON


Iepirkuma līguma priekšmets
– Darba vides un cilvēkresursu izvērtējuma nodrošināšana (metodikas izstrāde, darba vides un cilvēkresursu potenciāla izvērtējuma veikšana) saskaņā ar tehnisko specifikāciju

 

Paredzamais līguma izpildes termiņš – līdz 2019. gada 31.decembrim

 

 

NVA sniegtās atbildes uz pretendenta jautājumiem (19.04.2018.)  

NVA sniegtās atbildes uz piegādātāju jautājumiem (23.04.2018.)

 

Iepirkuma procedūras noslēguma ziņojums (28.05.2018.)

  

Kontaktpersona:

Dace Lūse, Dace.Luse@nva.gov.lv