ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
21.02.2020
2020.GADA PASĀKUMU KALENDĀRS DARBA DEVĒJIEM
PIEMĒROTA DARBA VIDE PERSONĀM AR INVALIDITĀTI

NVA PIEDĀVĀTIE PAKALPOJUMI DARBA DEVĒJIEM

Vakanču reģistrēšana un darbinieku atlase

Brīvo darba vietu reģistrēšana Nodarbinātības valsts aģentūrā un darbinieku atlases iespējas
 Ierēdņu amatu konkursu rezultātu reģistrēšana valsts pārvaldei 
Ierēdņu amatu konkursu rezultātu reģistrēšana valsts pārvaldei

Skolēnu vasaras darbs   

Nodarbinātības pasākums vasaras brīvlaikā skolēniem (vecumā no 15 līdz 20 gadiem), kuri iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs.

Bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbināšana uz nenoteiktu laiku
 Atbalsts darba devējiem, pieņemot darbā personas ar invaliditāti
Pasākumi noteiktām personu grupām

Bezdarbnieku nodarbināšana subsidētajās (NVA līdzfinansētajās) darba vietās, lai veicinātu bezdarbnieku nodarbinātību, iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos pastāvīgā darbā

Apmācība pie darba devēja 

Bezdarbnieku apmācība iespējamajā darba vietā, 6 mēnešu laikā bezdarbnieks

apgūst profesionālās kompetences, kas atbilst pirmā, otrā vai trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesionālajām kompetencēm
Atbalsts ilgākam darba mūžam
Pasākuma mērķis ir veicināt gados vecāku nodarbināto darbaspēju saglabāšanu un nodarbinātību
Pakalpojumi kolektīvās atlaišanas gadījumos 
Komersantu - darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju licencēšana un uzraudzība
Bezdarbnieku apmācība pēc darba devēja pieprasījuma
Pasākums, kas piedāvā darba devējiem ar NVA atbalstu sagatavot uzņēmumam nepieciešamos speciālistus, apmācot bezdarbniekus uzņēmumam nepieciešamajām profesijām jebkurā licencētā profesionālās pilnveides, profesionālās tālākizglītības vai neformālās izglītības programmā
Algoti pagaidu sabiedriskie darbi
Pasākums bezdarbniekiem darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, veicot algotus pagaidu sabiedriskos darbus pašvaldību izveidotajās darba vietās, kas rada sociālu labumu sabiedrībai 
Pasākums "Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā"
Darbs sabiedrības labā biedrībās un nodibinājumos. Līdz 26. februārim tiek izsludināta nevalstisko organizāciju pieteikšanās pasākumam 17 NVA filiālēs
Bēgļu un personu ar alternatīvo statusu nodarbināšana 
NVA īstenotā projekta “Bēgļu un alternatīvo statusu ieguvušo personu integrācija Latvijas darba tirgū” darbinieki palīdzēs darba devējiem atrast piemērotu darbinieku no bēgļu un personu

ar alternatīvo statusu vidus 

Ārzemnieku nodarbināšana
Darba informācijas kabineti  
Aktuālās darba tirgus informācijas un darba meklētāju konsultāciju vietas Rīgā, Daugavpilī, Liepājā, Jelgavā un Jēkabpilī 
Konsultācijas darba devējiem par bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbināšanu