ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
13.07.2020


„Informatīvās kampaņas organizēšana ESF projekta “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” Nr. 9.1.1.2/15/I/001 ietvaros” un ESF projekta “Atbalsts ilgākam darba mūžam” Nr. 7.3.2.0/16/I/001 ietvaros”, iepirkuma identifikācijas Nr. NVA 2018/2_ESF

Nodarbinātības valsts aģentūra uzaicina pretendentus piedalīties atklātajā konkursā „Informatīvās kampaņas organizēšana ESF projekta “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” Nr. 9.1.1.2/15/I/001 ietvaros” un ESF projekta “Atbalsts ilgākam darba mūžam” Nr. 7.3.2.0/16/I/001 ietvaros”. Iepirkuma identifikācijas Nr. NVA 2018/2_ESF
 
Piedāvājumu iesniegšana: 2018. gada 16. aprīlis, plkst. 14:00
 
Iepirkuma līguma priekšmets – Informatīvās kampaņas organizēšana ESF projekta “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” Nr. 9.1.1.2/15/I/001 ietvaros” un ESF projekta “Atbalsts ilgākam darba mūžam” Nr. 7.3.2.0/16/I/001 ietvaros”” saskaņā ar tehnisko specifikāciju

 

Paredzamais līguma izpildes termiņš – no līguma noslēgšanas brīža līdz līguma summas apguvei, bet ne ilgāk kā līdz 2019. gada 31.decembrim (Iepirkuma priekšmeta 1.daļā) un ne ilgāk kā līdz 2021. gada 31. decembrim (iepirkuma priekšmeta 2.daļā)

 

Piedāvājumu iesniegšana: 2018. gada 16. aprīlis, plkst. 14:00
Piedāvājumi jāiesniedz Elektroniskās iepirkumu sistēmas (EIS) E-konkursu apakšsistēmā, ko administrē Valsts Reģionālās Attīstības aģentūra (VRAA).
Lūdzam ņemt vērā, ka piedāvājumus iesniegšanai EIS, ir nepieciešama iepriekšēja reģistrācija. Informācija par reģistrāciju EIS pieejama VRAA vai EIS mājas lapā:
https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=4&systemCode=CORE
Apmācība par piedāvājumu iesniegšanu pieejama EIS mājas lapā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Publication/View/785?subsystemCode=KON

 

 

NVA sniegtās atbildes uz pretendenta jautājumiem (20.03.2018.)    

NVA sniegtās atbildes uz pretendenta jautājumiem (26.03.2018.)     

NVA sniegtās atbildes uz pretendenta jautājumiem (29.03.2018.)      

NVA sniegtās atbildes uz pretendenta jautājumiem (03.04.2018.)      

NVA sniegtās atbildes uz pretendenta jautājumiem (10.04.2018.)    

 

Iepirkuma procedūras noslēguma ziņojums (30.05.2018 

 

Kontaktpersona:

Dace Lūse, 

Dace.Luse@nva.gov.lv