ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
25.01.2020


Iedzīvotāji pozitīvi vērtē valsts pārvaldes darbu un sniegto pakalpojumu kvalitāti


Jaunākie valsts pārvaldes klientu apmierinātības pētījuma rezultāti liecina, ka lielākā daļa Latvijas sabiedrības atzinīgi vērtē savu saskarsmes pieredzi ar valsts iestādēm. Iedzīvotāji norāda, ka iestāžu darbinieki ir uzticami, zinoši un profesionāli, ieinteresēti, laipni un vērsti uz sadarbību.


No pētījumā iekļautajām valsts iestādēm visaugstāk vērtēta saskarsmes pieredze (pēdējo trīs gadu laikā) ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi (88 % respondentu, atbildes “teicami” un “labi”), Lauku atbalsta dienestu (83 %), Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru (81 %), Nacionālo veselības dienestu (79 %) un Valsts zemes dienestu (78 %).


Savukārt biežāk minētās iestādes, kas pēc Latvijas iedzīvotāju domām vislabāk strādā, apkalpojot iedzīvotājus, un varētu kalpot par piemēru citām, ir Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Valsts ieņēmumu dienests un VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”.


Lūdzot raksturot, vai valsts iestādēs nodarbināto darbs atbilst labas pārvaldības kritērijiem, 84 % pētījuma respondentu uzskata, ka iestāžu darbinieki ir zinoši un profesionāli, kā arī laipni pret klientu. 82 % norāda, ka iestāžu darbinieki komunicē ar iedzīvotāju viņiem saprotamā un vienkāršā valodā. Savukārt 78 % respondentu piekrīt tam, ka valsts iestādēs strādājošie izturas atbildīgi pret savu darbu.


Novērtējot izmaiņas valsts pārvaldē pēdējo trīs gadu laikā, 42 % respondentu uzskata, ka valsts pārvalde ir vienkāršojusi pakalpojumu sniegšanas un saņemšanas procedūras iedzīvotājiem.


Jāteic, ka 40 % respondentu ir vienisprātis – valsts pārvaldes iestādes vairāk sākušas sadarboties savā starpā, retāk pieprasot no cilvēkiem datus, kas jau ir citu valsts iestāžu rīcībā. Savukārt 39 % respondentu uzskata, ka valsts pārvalde arvien vairāk cenšas palīdzēt, skaidrot un konsultēt, nevis sodīt.


Visbiežāk Latvijas iedzīvotāji vēršas valsts iestādēs, lai izmantotu to sniegtos pakalpojumus, piemēram, iegūtu izziņas, atļaujas u.tml. (42 %), sniegtu iestādei pieprasīto informāciju (28 %), iegūtu informāciju no iestādes (13 %) vai arī risinātu problēmas, neikdienišķas situācijas (12 %). Savukārt biežākais saskarsmes veids ar valsts iestādi respondentu vidū ir klātienes apmeklējums (76 %). E-pastā ar valsts iestādēm sazinās 7 % respondentu, 6 % izmanto e-pakalpojumus, kā arī telefoniski ar valsts iestādēm sazinās 6 % respondentu.


Kā būtiskākos iemeslus, kāpēc iedzīvotāji tik maz saziņai izmanto elektroniskās iespējas, 48 % respondentu min, ka viņiem nepieciešamos pakalpojumus nav iespējams īstenot elektroniski, bet 30 % respondentu dod priekšroku klātienes saziņai.


Jāpiebilst, ka 16 % aptaujāto norādīja, ka pēdējo trīs gadu laikā nav saskārušies ar nevienu no valsts pārvaldes iestādēm.


Lai izprastu sabiedrības attieksmi pret valsts pārvaldi kopumā, noskaidrotu, kāda bijusi iedzīvotāju saskarsme ar valsts iestādēm un kā mainās klientu apkalpošanas kvalitāte, 2017. gada novembrī Valsts kanceleja sadarbībā ar tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centru “SKDS” veica Valsts pārvaldes klientu apmierinātības pētījumu. Aptaujāti 1005 respondenti, pārstāvot visus Latvijas reģionus, vecumā no 18 līdz 74 gadiem. Pētījums pieejams – Pētījumu un publikāciju datu bāzē.

 

Justīne Deičmane
Valsts kanceleja
Komunikācijas departaments
Vadītāja vietniece