ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
22.01.2020


Izveidots e-buklets “Bēgļu pirmie soļi ceļā uz darbu”


Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) projekta “Bēgļu un personu ar alternatīvo statusu integrācija Latvijas darba tirgū”* ietvaros ir izveidots un publicēts NVA tīmekļvietnē elektroniskais buklets bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu “Bēgļu pirmie soļi ceļā uz darbu” latviešu, angļu, krievu, arābu un tigriņu valodā. Buklets ir izstrādāts saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 2.decembra rīkojumu Nr. 759 “Rīcības plāns personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā” un sniedz informāciju par NVA pakalpojumiem, kā arī par nodarbinātības, mājokļa un sociālā atbalsta jautājumiem.


E-bukleta sadaļā „Bēgļu pirmie soļi ceļā uz darbu” var uzzināt, kā kļūt par NVA klientu un iegūt bezdarbnieka vai darba meklētāja statusu, kādas ir latviešu valodas mācīšanās iespējas, kā paaugstināt konkurētspēju darba tirgū un iesaistīties profesionālās vai neformālās izglītības programmu apguvē un citos NVA pasākumos. Sadaļā „Darba tirgū, darbā un profesijā” publicēta informācija par darba kultūru Latvijā, darba tiesiskajām attiecībām, darba līgumu, valstī noteikto minimālās algas apmēru, nodokļiem, darba drošību un sociālajām garantijām, kā arī par to, kur un kā var risināt nesaskaņas darbavietā. Sadaļā „Cita svarīga informācija” izlasāmas ziņas par mājokļa atrašanas iespējām, īres līgumu, dzīves vietas deklarēšanu, pašvaldību palīdzību, sociālo pakalpojumu pieejamību, izglītības sistēmu, iepriekš iegūtās izglītības atzīšanu, sociālā mentora pakalpojumiem un citiem aktuālajiem jautājumiem. E-bukletā atrodama arī noderīgā kontaktinformācija, kā arī atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem.

 


___________________________
* NVA projekts “Bēgļu un personu ar alternatīvo statusu integrācija Latvijas darba tirgū” ir izveidots, lai veicinātu bēgļu un personu ar alternatīvo statusu iekļaušanos Latvijas darba tirgū. Bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu projekts nodrošina latviešu valodas kursus, tikšanos ar darba devējiem, individuālas konsultācijas, seminārus par darba iespējām Latvijā un citas atbalsta aktivitātes.