ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
01.04.2020


Aģentūras noslēgtie līgumi 2018. gadā

Nr.
Līguma priekšmetsIepirkuma identifikācijas Nr.             Līguma veidsPaziņojuma publikācijas datums IUB mājaslapā/ NVA mājas lapā Piedāvājuma iesniegšanas termiņš Piegādātāja nosaukumsLīgumcena (bez PVN) EuroLīgumu noslēgšanas datums/ Līguma izpildes termiņš/ Līguma Nr.  
1.
Telpu uzkopšanas pakalpojums uz nenodrošināto reģionu - Kurzemes reģions
pakalpojums

SIA "Impel Serviks"
5185,45
04.01.2018./ no 27.12.2017.- 31.04.2018./ NVA 1.1-9.4/1
2.Telpu uzkopšanas pakalpojums  NVA 2017/25 pakalpojums
23.11.2017. 04.12.2017.pkst.10:00 SIA "Info Serviss"34524,04 05.01.2018./ no 02.01.2018.-30.04.2018./ NVA2017/25/1.1.-9.4/2 
3.Telpu uzkopšanas pakalpojums  NVA 2017/25 pakalpojums
23.11.2017. 04.12.2017.pkst.10:00 
SIA "CS komrecserviss" 4106,04 02.01.2018./ no 02.01.2018.-30.04.2018./ NVA2017/25/1.1.-9.4/3 
4. „Psihologu un psihoterapeitu individuālo un grupu konsultāciju īstenošana” ESF projekta „Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” (Nr.9.1.1.2/15/I/001) ietvarosNVA 2017/21_ESF pakalpojums
14.08.2017. 05.09.2017. SIA "Kūrija" 126 654,57 09.01.2018./līdz 29.decembrim 2019.gadam/ Līg.Nr.NVA 2017/21_ESF/1.1.-11.3/1 
5.
Mobilo telefonu iegāde  pakalpojums
  SIA "Tele2" 234,00 11.01.2018./līdz 11.02.2018./ Līg. Nr. 1.1- 11.7/1 
6.„Psihologu un psihoterapeitu individuālo un grupu konsultāciju īstenošana” ESF projekta „Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” (Nr.9.1.1.2/15/I/001) ietvarosNVA 2017/21_ESFpakalpojums
14.08.2017. 05.09.2017. Biedrība Psiholoģisko konsultāciju centrs "Intence" 97 104,00 12.01.2018./līdz 29.decembrim 2019.gadam/ Līg.Nr.NVA 2017/21_ESF/1.1.-11.3/2 
7.
Psihologu un psihoterapeitu individuālo un grupu konsultāciju īstenošana” ESF projekta „Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” (Nr.9.1.1.2/15/I/001) ietvaros NVA 2017/21_ESF pakalpojums
14.08.2017. 05.09.2017. SIA "Latvian Holidays" 285 976,8808.01.2018./līdz 29.decembrim 2019.gadam/ Līg.Nr.NVA 2017/21_ESF/1.1.-11.3/3 
8.
Psihologu un psihoterapeitu individuālo un grupu konsultāciju īstenošana” ESF projekta „Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” (Nr.9.1.1.2/15/I/001) ietvaros NVA 2017/21_ESF pakalpojums
14.08.2017.
05.09.2017. SIA "Latvian Holidays" 81 212,04 08.01.2018./līdz 29.decembrim 2019.gadam/ Līg.Nr.NVA 2017/21_ESF/1.1.-11.3/4 
9.
Starptautiskās konferences "Nodarbinātība Latvijā vakar, šodien, rīt"organizēšana  pakalpojums
  SIA "CWT Latvia" 7 734,40 16.01.2018./ līdz 31.07.2018./ Līg.Nr. 1.-11.6/1 
10.
Ergoterapeitu pakalpojuma nodrošināšana   pakalpojums
  SIA "Kanins" 19 535,00 17.01.2018./līdz 30.12.2019./Līg.Nr. 1.1. - 11.5/1 
11.Plakātu izgatavošana  pakalpojums
  SIA "GR ART&PRINT" 175,00 29.01.2018./līdz 16.02.2018./ Nr. 1.1-11.4/1 
12.Motivācijas programma darba meklēšanai un sociālā mentora pakalpojumi bezdarbniekiem ar invaliditāti Nr.2017/AIB/1pakalpojums  08.11.2017. 01.12.2017.SIA “Mācību centrs plus” spec.asist-150,00 par vienu b/d un soc.ment.- 7,00 ar PVN 01.02.2018./līdz 31.12.2019./Nr.2017/ABI/1/1.-11.3/6
13.Telpu noma konkurētspējas paaugstināšanas pakalpojumu ietvarosNVA 2018/4_ESF pakalpojums
28.02.2018. 2018. gada 12. marts plkst. 14:00 Zilupes novada pašvaldība  EUR 3.50 /h 02.05.2018./Līdz 2021. gada 31. decembrim / Līguma Nr. 30.13.4.6-7/1 
14.
Darba vides un cilvēkresursu izvērtējuma nodrošināšana (metodikas izstrāde, darba vides un cilvēkresursu potenciāla izvērtējuma veikšana)NVA 2018/1_ESF pakalpojums  17.03.2018. 2018. gada 27. aprīlis plkst. 14:00SIA “Corporate Consulting” 
1 437 583,88
08.06.2018./Līdz 2019. gada 31. decembrim  / Līguma Nr. 1.1-11.7/2
15.“Informatīvās kampaņas organizēšana ESF projekta “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” Nr. 9.1.1.2/15/I/001 ietvaros” un ESF projekta “Atbalsts ilgākam darba mūžam” Nr. 7.3.2/0/16/I/001 ietvaros” NVA 2018/2_ESF  pakalpojums02.03.2018.  2018. gada 16. aprīlis plkst. 14:00  SIA “Platforma filma” 242 440,00,
t.sk. AIB projekta ietvaros – EUR 91 000,00;
AIDM projekta ietvaros – 151 440,00
 
29.06.2018./Līdz 2021. gada 31. decembrim / Līguma Nr. 1.1-11.0/1 
16.Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu īstenotāju iepirkums nodarbinātām personām
NVA 2018/21/2_ESFpakalpojums 27.07.2018 08.08.2018 SIA "Skrivanek Baltic" 37 190,0829.10.2018/ no 29.10.2018.- 22.12.2022./ 1.1-11.7/3 
17.Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu īstenotāju iepirkums nodarbinātām personām(uz nenodrošinātajām daļām)NVA 2018/21/3_ESF pakalpojums 
28.09.2018. 11.10.2018. SIA "Skrivanek Baltic"; SIA “OnPlate” 37 190,08 14.12.2018/ no 14.12.2018.- 22.12.2022./ 1.1-11.7/4 un 1.1-11.7/5 (Līgumu numuri)