ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
26.05.2020


Gads nodarbinātības jomā kopumā bijis sekmīgs, bezdarba līmeņa samazināšanās prognozējama arī 2018. gadā


2017. gads nodarbinātības jomā ir bijis sekmīgs gan Latvijai, gan Eiropas Savienībai (ES) kopumā – vairāk nekā 2 miljonu bezdarbnieku ES integrējās darba tirgū, ekonomikas izaugsme notiek visās dalībvalstīs, un situācija darba tirgū uzlabojas.[1] Šī gada decembra vidū bezdarba līmenis Latvijā bija 6.8%[2] un, saskaņā ar Labklājības ministrijas prognozēm, reģistrētā bezdarba līmenis 2018.gadā vidēji būs 6.7%.


Jau gadu Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA) vada Evita Simsone. Stājoties amatā, E.Simsones primārais uzdevums bija rast jaunas iespējas, kā pilnveidot sniegto atbalstu darba devējiem, lai sekmētu nodarbinātības līmeņa pieaugumu Latvijā, tādēļ 2017. gada ietvaros E.Simsone personīgi iesaistījās darba devēju aktīvākā uzrunāšanā, tiekoties ar dažādām darba devēju asociācijām, lai nodrošinātu atbilstošāku pakalpojumu darba devējiem, ka arī lai uzklausītu darba devēju viedokļus par nodarbinātības jautājumiem.

 


E.Simsone: „Dinamiska darba tirgus attīstība rada dažādus izaicinājumus gan darba ņēmējiem, gan darba devējiem. NVA aizvien biežāk kļūst par vidutāju starp nākotnes redzējumu, izaicinājumiem darba tirgū un ikdienas realitāti, kad indivīdi saskaras ar grūtībām atrast darbu. Straujas izmaiņas, jaunas nodarbinātības formas, robotizācija un mākslīgais intelekts sāk kļūt par ikdienas realitāti Latvijā, kas maina ne tikai formātu, kā konkrēts darbs līdz šim bijis īstenots, bet pieprasa ikvienam no mums pilnveidot savas iemaņas un apgūt aizvien jaunas prasmes. NVA mērķis ir palīdzēt ikvienam tās klientam, sniedzot savlaicīgu un individualizētu atbalstu.”


2017. gadā NVA uzsāka pastiprināti izvērtēt bezdarbnieku apmācību kvalitāti, lai sekmētu, ka apmācības rezultātā bezdarbnieks nonāk darba tirgū. Plašs atbalsta pasākumu klāsts bezdarbniekiem ir pieejams, pateicoties Eiropas Sociālā fonda projektiem, paredzams, ka sadarbībā ar Labklājības ministriju 2018. gadā tiks pārskatīta līdzšinējā pieeja apmācību organizēšanā, lielāku uzsvaru liekot uz darba tirgus pieprasījumu.


NVA sniegto pakalpojumu klāstu ir nepieciešams pilnveidot, lai nodrošinātu preventīvos pasākumus lielākā apmērā, rodot atbalsta mehānismu tām personām, kurām pastāv risks zaudēt darbu neatbilstošu prasmju vai iemaņu dēļ. Šis jautājums ir darba kārtībā arī citu Eiropas Savienības dalībvalstu nodarbinātības dienestiem, tādēļ 2018. gadā plānota aktīva viedokļu un pieredzes apmaiņa Eiropas Savienības dalībvalstu nodarbinātības dienestu tīkla valdē. Jānorāda, ka šī gada 7.decembrī Eiropas Savienības dalībvalstu nodarbinātības dienestu tīkla valdes sanāksmē Tallinā E.Simsone tika ievēlēta valdes priekšsēdētāja pirmā vietnieka amatā. NVA direktores kandidatūru šim amatam bija izvirzījis ES dalībvalstu nodarbinātības dienestu tīkla valdes priekšsēdētājs Fons Lerojs (Beļģija), pamatojoties uz Eiropas Komisijas ieteikumu. E.Simsone – „Šī ir iespēja Latvijai aktīvāk iesaistīties dažādu ar nodarbinātību saistītu praktisku jautājumu risināšanā. Mana kandidatūra šim amatam tika izvirzīta pamatojoties uz NVA paveikto 2017.gadā, kā arī iecerēm pilnveidot sniegto pakalpojumu klāstu visām Aģentūras mērķa grupām, aktīvāk iesaistoties sadarbības nodrošināšanā. Piemēram, šogad novembrī, sadarbojoties ar darba devējiem un personu ar invaliditāti pārstāvošajām nevalstiskajām organizācijām, uzsākām jaunu tradīciju – Atvērtās durvju dienas organizēšanu personām ar invaliditāti pie darba devējiem, kuras īstenošanā iesaistījās darba devēji visās 28 NVA filiālēs, ar mērķi sekmēt iekļaujoša darba tirgus attīstību Latvijā. Savukārt, pateicoties darba devēju atsaucībai un skolēnu vēlmei, šī gada vasarā savu pirmo darba pieredzi varēja iegūt 5000 skolēnu.”


Darba tirgus pieprasījums un piedāvājums mainās. Digitalizācijas un tehnoloģisku risinājumu rezultātā tiek optimizēti darba procesi, tomēr neskatoties uz visu, indivīdu darbs nekad nezaudēs savu nozīmību sabiedrības labklājības nodrošināšanai. Prasmju pilnveidei būs būtiska loma darba tirgus polarizācijas mazināšanai. Pārmaiņas darba tirgū ir vienlaicīgi gan izaicinājumi, gan iespējas, kuriem jābūt gatavam ikvienam. NVA aicina arī 2018. gadā darba devējus aktīvi izmantot atbalstu darba devējiem nepieciešamo speciālistu sagatavošanā, īstenojot tādus pasākumus kā „Apmācība pie darba devēja” un „Apmācība pēc darba devēja pieprasījuma”.


NVA 2018. gadā plāno īstenot ekspertu un viedokļa līderu diskusiju par jaunajām nodarbinātības formām, Latvijas valsts simtgades ietvaros organizējot konferenci “Darba tirgus Latvijā: vakar, šodien, rīt”.


Informāciju par NVA atbalsta pasākumiem skatīt - http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433

 

_______________________________________________________________________________________________

 

1 Detalizētu informāciju skatīt Eiropas Komisijas interneta mājaslapā - http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4681_lv.htm
2 Reģistrētā bezdarba līmenis valstī šogad ir pazeminājies līdz zemākajam rādītājam kopš 2009.gada, septembrī un oktobrī tas bija 6,6%. Novembra beigās tradicionāli vērojams reģistrētā bezdarba neliels pieaugums, kas ir saistīts sezonas darbu noslēgumu. Novembrī NVA reģistrēto bezdarbnieku skaits ir palielinājies par 524 cilvēkiem, bet reģistrētā bezdarba līmenis - par 0,1% punktu. Ja 2016.gada novembra beigās NVA uzskaitē bija 75348 bezdarbnieki, tad šī gada novembra beigās – 61538, gada laikā bezdarbnieku skaits ir samazinājies par 13 810 cilvēkiem.