ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
21.01.2020


Atvērto durvju diena personām ar invaliditāti 2017

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) Eiropas Darba devēju dienas ietvaros no 2017. gada 30. oktobra līdz 10. novembrim organizēja pasākumu “Atvērto durvju diena personām ar invaliditāti” (turpmāk – Pasākums), kura mērķis ir sekmēt personu ar invaliditāti (turpmāk - Dalībnieks) integrāciju sabiedrībā un darba tirgū, veicinot komunikāciju starp darba devējiem un cilvēkiem ar invaliditāti, mazinot stereotipus un iespēju klātienē iepazīt darba vidi un darba procesu uzņēmumā vai iestādē, bet darba devējam iespēju atrast vajadzīgo darbinieku.


Pasākumā “Atvērto durvju diena uzņēmumos personām ar invaliditāti” piedalījās 62 darba devēji un 207 dalībnieki.


Darba devēji piedāvāja iespēju iepazīt 53 profesijas dažādās darbības jomās: automehāniķis, klientu apkalpošanas speciālists, konditora palīgs, laukstrādnieks, lietvedis, dārznieks, pavārs, projektu vadītājs, šuvējs un šūšanas iekārtu operators, telefonists, tulkotājs, virtuves darbinieks, datu ievades operators, elektrokāra vadītājs, fizioterapeits, grāmatvedis un grāmatveža palīgs, iestādes vadītāja palīgs u.c.


2017. gada 13. decembrī apkopotā informācija rāda, ka darba attiecības uzsāks 9 personas ar invaliditāti, tajā skaitā astoņi NVA reģistrēti bezdarbnieki ar invaliditāti un viena NVA nereģistrēta persona ar invaliditāti. Komunikācijas process starp darba devējiem un Dalībniekiem ir uzsākts, un joprojām turpinās - darba meklētāji ar invaliditāti iesnieguši darba devējiem pieteikuma anketas, darba devēji turpina pieteikumu izskatīšanu, Dalībnieku atbilstības izvērtēšanu, darba intervijas.


Pasākuma īstenošanā iesaistījās 45 komersanti, 16 biedrības un Nodarbinātības valsts aģentūra.


Kopumā NVA organizētais Pasākums novērtēts atzinīgi - darba devēji un Dalībnieki ieguvuši kontaktinformāciju iespējamai sadarbībai nākotnē, 93% aptaujā piedalījušies darba devēji arī turpmāk vēlas piedalīties līdzīga rakstura pasākumos.

Aicinām darba devējus, kuriem ir interese piedalīties Pasākumā, sazināties ar tuvāko NVA filiāli.