ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
10.07.2020


Seminārā Cēsīs diskutēs par nepieciešamību risināt gados vecāku cilvēku nodarbinātības problemātiku

Eiropas Sociālā fonda projekts „Atbalsts ilgākam darba mūžam” Nr.7.3.2.0/16/1/001


Latvijā gandrīz trešdaļa visu nodarbināto ir vecumā no 50 līdz 64 gadiem, taču tieši šīs vecuma grupas cilvēkiem ir daudz lielākas iespējas zaudēt darbu vai nokļūt ilgstošo bezdarbnieku rindās, ir problēmas ar mūsdienu prasībām atbilstošām iemaņām un izglītību, turklāt pieaug arī ar veselības problēmām saistīti riski. Par šīm un vēl citām problēmām, kas skar brieduma gadu cilvēkus saistībā ar Latvijas darba tirgu, tiks spriests Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju (LDDK) un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību (LBAS) rīkotajā seminārā “Pieredze, zināšanas un veselība ilgākam darba mūžam”, kas 14. decembrī no pulksten 10 līdz 14 notiks Cēsu Pieaugušo izglītības centrā, Raunas ielā 4.

 

Seminārs tiek rīkots Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts ilgākam darba mūžam” ietvaros. “Nav noslēpums, ka tieši nodarbinātības jautājumi ir vieni no svarīgākajiem cilvēkiem vecuma grupā virs piecdesmit gadu vecuma, tāpēc šīs problēmas risināšanā jāiesaistās visām ieinteresētajām pusēm,” uzsver NVA direktore Evita Simsone, norādot, ka seminārā Cēsīs īpašs akcents tiks likts uz situāciju Vidzemes reģionā: “Ir jābūt sadarbībai gan valsts, gan reģionālā līmenī starp trim galvenajiem “spēlētājiem” – valsti, darba devējiem un darba ņēmējiem. Tieši šis ir iemesls, kādēļ semināru ciklu Latvijas reģionos kopīgi rīko NVA kā valsts pārstāvji, LDDK kā lielākā darba devēju organizācija un LBAS kā darba ņēmējus apvienojoša organizācija,” uzsver NVA vadītāja.

 

Semināra darba kārtība tika iedalīta trīs galvenajās tematiskajās daļās, kuras, kā liecina gan ekspertu apkopotā informācija, gan statistika, ir svarīgākās ilgāka darba mūža nodrošināšanai – darba vide, mūžizglītība un karjeras iespējas cilvēkiem vecumā virs 50 gadiem, kā arī veselības problemātika. “Ir pierādījies, ka darbinieki šajā vecuma grupā parasti ir ar lielu pieredzi, zināšanu bagāžu un, kas nav mazsvarīgi, lielākoties arī ar augstu atbildības līmeni,” uzsver viens no Cēsu semināra ziņotājiem, LDDK sociālo lietu eksperts Pēteris Leiškalns, norādot, ka tomēr, risinot šīs vecuma grupas nodarbinātības un darba mūža paildzināšanas jautājumus, ir vairāki nozīmīgi riski un izaicinājumi: “Piemēram, mūsdienu prasībām atbilstoša izglītība un iemaņas, īpaši darbā ar jaunajām tehnoloģijām, noteikti ir viens no izaicinājumiem, bet veselības problemātika un darba spēju saglabāšana – viens no riskiem,” norāda eksperts.

 

Savukārt LBAS vecākais darba aizsardzības speciālists Mārtiņš Pužuls, kurš seminārā stāstīs darba vides nozīmi gados vecāko nodarbināto grupā, uzsver, ka darba vides sakārtošana ir viens no nozīmīgākajiem aspektiem, kas var garantēt gan ilgāku darba mūžu cilvēkiem gados, gan nodrošināt viņu piemērošanos jaunajiem darba apstākļiem. LBAS eksperts uzskaita galvenos jautājumus, kas būtu risināmi: “Elastīgs darba laiks, darba vides iekšējā uzraudzība, veselības veicināšana, pārkvalifikācija – tie ir jautājumi, kam jāpievērš pastiprināta uzmanība,” norāda Mārtiņš Pužulis.

 

Bez jau minētajiem LDDK un LBAS ekspertiem seminārā ar ziņojumiem uzstāsies arī sabiedrībā pazīstami eksperti darba vides, mūžizglītības un veselības jautājumos: NVA ES fondu projektu departamenta ESF projekta “Atbalsts ilgākam darba mūžam” projektu vadītāja Mairita Mēnese, Korporatīvās ilgstspējas un atbildības institūta koordinatore Dace Helmane un Centrālvidzemes mežniecības virsmežzinis Arvīds Greidiņš. Savukārt AS “Swedbank” Valmieras filiāles klientu apkalpošanas vadītāja Anete Spalviņa-Gurcka un AS “Cēsu alus” darba aizsardzības un vides speciāliste Kristīne Kursīte informēs par labās prakses piemēriem savos uzņēmumos. Bet semināra diskusijā piedalīsies gan reģiona pašvaldību speciālisti, gan uzņēmēji, reģiona nevalstisko organizāciju vadītāji, NVA sociālie partneri. Piedalīties seminārā un diskusijā aicināti arī mēdiju pārstāvji. Semināru atklās NVA Cēsu filiāles vadītāja Liene Agafonova.

 

Informējot par projektu kopumā, NVA ES fondu projektu departamenta ESF projekta “Atbalsts ilgākam darba mūžam” projektu vadītāja Mairita Mēnese informē, ka projekta mērķis ir veicināt gados vecāku nodarbināto cilvēku darbaspēju saglabāšanu un nodarbinātību: “Projektu paredzēts īstenot līdz 2022. gada decembrim, bet kopumā atbalstu saņēmušo personu skaits būs 3000,” teica Mairita Mēnese, NVA ES fondu projektu departamenta ESF projekta “Atbalsts ilgākam darba mūžam” projektu vadītāja.

 

Seminārs notiks Cēsu Pieaugušo izglītības centrā, Raunas ielā 4, Cēsīs 2017. gada 14. decembrī no pulksten 10 līdz 14. Pieteikties dalībai seminārā Cēsīs var šeit.

 

Seminārs tiek organizēts Eiropas Sociālā fonda projekta „Atbalsts ilgākam darba mūžam” Nr.7.3.2.0/16/1/001 ietvaros.