ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
10.07.2020


NVA direktors R.Beinarovičs apmeklēs Ludzu

Otrdien, 14.novembrī Nodarbinātības valsts aģentūras direktors Ringolds Beinarovičs apmeklēs Ludzu. Vizītes laikā ieplānota tikšanās ar Ludzas rajona padomes priekšsēdētāju Juri Dombrovski, Ludzas pilsētas domes izpilddirektoru Fridiju Bokišu un citām atbildīgām amatpersonām, lai kopīgā diskusijā meklētu iespējamos risinājumus, kā uzlabot bezdarba situāciju Ludzā.

Latgales plānošanas dokumentos bezdarbs norādīts kā viena no prioritāri risināmajām problēmām reģionā. Sevišķi aktuāla šī problēma ir Ludzas pilsētā un rajonā, kur bezdarba līmenis ir visaugstākais mūsu valstī un sastāda 24,8%.

NVA sadarbībai ar vietējām pašvaldībām ir īpaša nozīme, jo, kā uzsver R.Beinarovičs, „vietējās varas pārstāvji vislabāk pārzina situāciju savas administratīvās teritorijas darba trigū, visprecīzāk spēj izstrādāt vietējiem apstākļiem un reālām iespējām atbilstošus ieteikumus bezdarba samazināšanai, veicinot uzņēmējdarbību savā teritorijā.”

Pēcpusdienā NVA direktors Ringolds Beinarovičs dosies uz NVA Ludzas filiāli, lai iepazīstinātu tās darbiniekus ar jauno filiāles vadītāju Edgaru Tereško, kā arī, sagaidot Latvijas Republikas proklamēšanas 88.gadadienu, pasniegtu atzinības rakstus Kārsavas sektora nodarbinātības aģentei Lūcijai Mediņai un Zilupes sektora nodarbinātības aģentei Jeļenai Bubovičai par ilggadēju, radošu un godprātīgu darbu nodarbinātības veicināšanā.


NVA Sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālr. 7021744; 26114728;
Dainis Jukonis@nva.lv