ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
21.01.2020


ES valstīs novembrī norisinās Darba devēju dienas un Eiropas profesionālo prasmju nedēļas pasākumi

 

 

 

"Runāsim par prasmēm un atklāsim talantus!" – tāds šogad ir Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu nodarbinātības dienestu tīkla (PES) rīkotās Eiropas Darba devēju dienas moto. Pirmo reizi Eiropas Darba devēju dienu PES rīkoja 2016. gadā un šai akcijai bija ievērojama nozīme sadarbības ar darba devējiem pilnveidošanā un attīstībā, uzsverot darba devēju lomu nodarbinātības veicināšanā, sadarbojoties ar PES tīkla nodarbinātības dienestiem visās ES valstīs. Tāpēc tika nolemts, ka 2017. gada novembrī ir jārīko otra Eiropas Darba devēju diena, un šai akcijai jākļūst par ikgadēju tradīciju. Eiropas Darba devēju dienas mērķis - sazinoties un sadarbojoties ar pēc iespējas lielāku darba devēju skaitu, sekmēt valsts nodarbinātības dienestu un darba devēju dialogu aktuālo nodarbinātības jautājumu risināšanā, ņemot vērā katras dalībvalsts darba tirgus specifiku un īpašās vajadzības.

 

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) sadarbībā ar 62 darba devējiem visā Latvijā Eiropas Darba devēju dienas ietvaros visu savu filiāļu apkalpošanas teritorijās šī gada novembrī organizēja īpašu pasākumu darba ņēmēju ar invaliditāti nodarbinātības veicināšanai – „Atvērto durvju diena uzņēmumos personām ar invaliditāti”. NVA Eiropas Darba devēju dienas ietvaros rīkotās akcijas mērķis - sekmēt bezdarbnieku ar invaliditāti integrāciju sabiedrībā un darba tirgū, mazinot stereotipus par personu ar invaliditāti nodarbināšanas iespējām. Atvērto durvju dienas akcijas laikā kopumā vairāk nekā 200 darba meklētāju ar invaliditāti viesojās pie darba devējiem uzņēmumos un iestādēs, lai uzzinātu par nodarbinātības iespējām, iepazītu pieprasītās profesijas darba vidē un apliecinātu savas prasmes un talantus.

 

2016. gada decembrī pirmo reizi tika īstenota vēl viena PES tīkla iniciatīva - Eiropas profesionālo prasmju nedēļa, kas šogad norisinās no 20. līdz 24. novembrim. Eiropas profesionālo prasmju nedēļa, kuras sauklis ir "Atklājiet savus talantus!", tiek rīkota sadarbībā ar Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centru un Eiropas Izglītības fondu, lai popularizētu profesionālās izglītības un apmācības nozīmi. Turklāt akcijas norisei var sekot arī tiešsaistē PES tīkla interneta vietnē - http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1261

 

Novembrī, kad notiek Eiropas Darba devēju dienas un Eiropas profesionālās kvalifikācijas nedēļas pasākumi, Latvijā tiek rīkotas vairākas aktivitātes dialoga un sadarbības stiprināšanai ar Latvijas darba devējiem, tostarp 10. novembrī NVA Siguldas filiāles pārstāvji piedalījās 2. Siguldas novada uzņēmēju forumā, kur darba devējus informēja par NVA pakalpojumiem un sadarbības iespējām; 15. novembrī Jelgavā norisinājās Labklājības ministrijas sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti organizētais forums "Iekļaujoša nodarbinātība - pienākums, privilēģija vai izdevība", kurā NVA Jelgavas filiāles vadītāja Inga Lejiņa prezentēja Eiropas Darba devēju dienas NVA akciju „Atvērto durvju diena uzņēmumos personām ar invaliditāti” un pakalpojumus cilvēku ar invaliditāti nodarbinātības veicināšanai; 16.novembrī NVA Valkas filiāle aicināja darba devējus un darba meklētājus uz informatīvo pasākumu par nodarbinātības un sociālās apdrošināšanas jautājumiem Latvijā, ES valstīs un pārrobežu teritorijās; 21.novembrī NVA Preiļu filiāle Preiļos un Līvānos organizējusi darba meklētāju tikšanos ar šūšanas uzņēmuma SIA “V.O.V.A.” pārstāvjiem, kas meklē darbiniekus; 22. novembrī NVA Limbažu filiālē notiks seminārs sadarbības partneriem “Nodarbinātības valsts aģentūras sadarbība 2017. gadā”; 23.novembrī NVA Valkas filiālē pulcēsies darba devēji, lai saņemtu detalizētu informāciju par sadarbību un iespējām iesaistītes Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu nodarbinātības pasākumos; 23.novembrī seminārs darba devējiem notiks NVA Preiļu filiālē. Lai diskutētu par aktuālajiem Latvijas darba tirgus izaicinājumiem – kā nodrošināt atbalstošu attieksmi, darbavietas un karjeras iespējas darbiniekiem virs 50 gadu vecuma, NVA sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju (LDDK) un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību (LBAS) rīko konferenci “Pieredze, zināšanas un veselība ilgākam darba mūžam”, kas 28.novembrī no plkst. 10:00 līdz 16:00 norisināsies VEF kvartāla kamerzālē, Rīgā.