ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
28.05.2020


NVA sagatavoja elektronisko katalogu darba devējiem “Cilvēki ar invaliditāti darba tirgū”

Kas jāņem vērā darba devējiem, nodarbinot cilvēkus ar dažāda veida funkcionālajiem traucējumiem? Kādi speciāli pielāgojumi būs nepieciešami? Vai nodarbinātais tiks galā ar darba pienākumiem? Atbildes uz šiem jautājumiem NVA elektroniskajā katalogā "Cilvēki ar invaliditāti darba tirgū. Darbaspēka potenciāls” sniegs gan nodarbinātības eksperti, gan darba devēji, kuri nodarbina cilvēkus ar invaliditāti. E-kataloga mērķis - veicināt darba devēju informētību un izpratni par cilvēku ar invaliditāti iespējām iekļauties darba tirgū.

NVA aptaujāto darba devēju pieredze liecina, ka darbinieki ar invaliditāti var ne tikai pilnvērtīgi iekļauties darba vidē un veiksmīgi veikt savus darba pienākumus, bet arī uzlabot uzņēmuma vai iestādes darba rādītājus. Arī NVA pieredze bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbinātībā subsidētajās darba vietās liecina par to, ka bezdarbnieki ar dažādiem invaliditātes veidiem sekmīgi strādā dažādās profesijās vairākās profesionālās darbības jomās.

Katalogam ir trīs tematiskās sadaļas, kas raksturo mērķa grupas potenciālu, vajadzības un iespējas:

1. Bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbinātības iespējas
2. Darbinieks ar invaliditāti: kas jāzina darba devējam?
3. Veiksmes stāsti: Esmu gatavs darbam un izaugsmei!

Elektroniskais katalogs “Cilvēki ar invaliditāti darba tirgū” ir pieejams NVA mājaslapā: http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=446&mid=578