ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
14.07.2020


Reģistrētā bezdarba līmenis oktobrī Latvijā samazinājies līdz 6,6%

Reģistrētā bezdarba līmenis valstī 2006.gada oktobra beigās bija 6,6% (bezdarbnieku skaits ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaitā). Valstī mēneša laikā bezdarba līmenis, salīdzinājumā ar 2006.gada septembri, samazinājies par 0,2 procenta punktiem. Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) uzskaitē 2006.gada oktobra sākumā bija 71704, oktobra beigās – 70045 bezdarbnieki. Bezdarbnieku skaits valstī mēneša laikā ir samazinājies par 1659 cilvēkiem.

Savukārt bezdarba līmenis, atskaitot no kopējā bezdarbnieku skaita tos, kuri nav pieejami darba tirgum, jo ilgstoši atrodas aktīvās nodarbinātības pasākumos (profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas vai kvalifikācijas paaugstināšanas kursos, veic algotos pagaidu sabiedriskos darbus vai ir nodarbināti pasākumos noteiktu personu grupām), oktobrī bija 6,1%.

2006.gada oktobrī bezdarbnieka statuss tika piešķirts 8190 personām, tas ir par 144 personām vairāk nekā 2006.gada septembrī.

Pastāvīgā darbā oktobrī iekārtojās 4445 bezdarbnieki, no tiem 841 ilgstošie bezdarbnieki. Nodarbinātības valsts aģentūras organizētajos aktīvās nodarbinātības pasākumos 2006.g. oktobrī tika iesaistīti 13633 bezdarbnieki.

2006.gada oktobrī NVA filiālēs darba devēji pieteica 5567 brīvās darba vietas.
Oktobrī bezdarba līmenis samazinājies 23, palicis nemainīgs 7 un pieaudzis 3 valsts rajonos un pilsētās. Zemākais bezdarba līmenis oktobrī reģistrēts: Rīgas rajonā - 4,8%, Ogres rajonā – 4,9%, Saldus rajonā – 5,0%, Tukuma rajonā – 5,3%, Bauskas rajonā – 5,5%, Cēsu rajonā – 5,6%, Limbažu rajonā – 5,7%, Jelgavas rajonā – 5,8%, Talsu rajonā – 5,8%, Valmieras rajonā – 5,8%, Ventspils rajonā – 6,7 %, Alūksnes rajonā – 7,6%, Gulbenes rajonā – 7,6%, Liepājas rajonā – 7,7%, Aizkraukles rajonā – 8,0%.

No pilsētām viszemākais bezdarba līmenis oktobrī bija Rīgā 3,9%, Jelgavā – 4,9%, Ventspilī – 5,8%, Jūrmalā - 5,9%, Daugavpilī – 6,6%, Liepājā – 6,6%. Oktobrī bezdarba līmenis Rēzeknē bija 10,4%.

Visaugstākais bezdarba līmenis joprojām ir Latgalē: oktobrī Ludzas rajonā tas bija 24,8%, Rēzeknes rajonā – 23,4%, Krāslavas rajonā – 18,6%, Balvu rajonā – 18,3%, Preiļu rajonā – 17,3%, Daugavpils rajonā – 13,8%.

NVA Sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālr. 7021744; 26114728;
Dainis Jukonis@nva.lv