ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
22.01.2020


ESF projekta “Darba tirgus prognozēšanas sistēmas pilnveide” pētījuma ietvaros notiks ekspertu fokusgrupu intervijas, lai noskaidrotu profesijām nepieciešamās prasmes


Eiropas Sociālā fonda projekts “Darba tirgus prognozēšanas sistēmas pilnveide” Nr.7.1.2.2/16/I/001
 

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) turpina Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Darba tirgus prognozēšanas sistēmas pilnveide” pasākuma “Īstermiņa darba tirgus prognozēšanas metodoloģijas pilnveide, tai skaitā īstermiņa prognožu sagatavošana prasmju griezumā un vadlīniju izstrāde metodoloģijas lietotājiem” īstenošanu. Projekts paredz darbaspēka pieprasījuma īstermiņa prognozēšanas metodoloģiju papildināt ar prasmju pieprasījuma prognozēm, lai varētu precīzāk noteikt darba tirgum nepieciešamos speciālistus un atbilstoši tautsaimniecības vajadzībām pieprasītās speciālistu prasmes.

 

3 mēnešu laikā veiktas vairāk nekā 200 padziļinātās intervijas ar dažādu nozaru ekspertiem, nozaru vadošo uzņēmumu pārstāvjiem, lai precizētu prasmes un novērtētu to svarīgumu un līmeni. NVA pētījumu veic sadarbībā ar tehnoloģiju un biznesa konsultāciju uzņēmumu SIA “Corporate Consulting” un pateicas visiem ekspertiem par atsaucību, ieinteresētību un ieguldījumu!

 

Nākamais pētījuma posms ir fokusgrupu intervijas - ar nozares ekspertiem tiks diskutēts par dažādām profesiju grupām un tām nepieciešamajām prasmēm. NVA iegūs un darbaspēka īstermiņa prognozēšanas modelim pievienos prasmju matricu, lai varētu izstrādāt prasmju pieprasījuma prognozes profesiju grupās.

 

Plānots veikt četrdesmit diskusijas, aicinot piedalīsies tajās Nozaru ekspertu padomju (NEP) pārstāvjus un dažādu nozaru ekspertus, kuru kompetencē ir darba tirgus prasmju pieprasījuma jautājumi. Ja Jūs uzrunās SIA “Corporate Consulting” pārstāvji, lūdzam būt atsaucīgiem un atbildēt aicinājumam piedalīties fokusgrupu diskusijās, kas norisināsies šī gada novembrī un decembrī!

 

Ja vēlaties saņemt vairāk informācijas par šo projektu vai Jums ir jautājumi un neskaidrības, lūdzam sazinieties ar SIA “Corporate Consulting” pārstāvi Lauru Čekavaju (Laura.Cekavaja@cconsulting.lv) vai NVA ES fondu projektu departamenta ESF projekta "Darba tirgus prognozēšanas sistēmas pilnveide" vadītāju Evu Lapsiņu (Eva.Lapsina@nva.gov.lv).

 

Atgādinām, ka īstermiņa darba tirgus prognozes par profesiju grupām ir pieejamas NVA interneta vietnes pašapkalpošanās portālā - https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/pakalpojumi/prognozes/, tas ir viens no NVA e-pakalpojumiem, kuru var izmantot ikviens interesents.