ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
22.01.2020


Darba devēji! Piedalieties NVA akcijā „Atvērto durvju diena uzņēmumos personām ar invaliditāti”!

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina darba devējus iesaistīties akcijā „Atvērto durvju diena uzņēmumos personām ar invaliditāti” un atvērt savu uzņēmumu durvis darba meklētājiem ar invaliditāti, lai viņi klātienē varētu iepazīt darba vidi un darba procesu. Akcija norisināsies no 2017.gada 30.oktobra līdz 10.novembrim Eiropas Darba devēju dienas ietvaros.

 

NVA direktore Evita Simsone: „Darba meklētāju ar invaliditāti un darba devēju klātienes satikšanos un iepazīšanos darba vidē mēs rīkojam, lai, pirmkārt, motivētu un iedrošinātu daudzus cilvēkus ar invaliditāti aktīvāk iesaistīties darba dzīvē, otrkārt, lai mazinātu sabiedrībā un darba devēju vidū dažkārt sastopamus stereotipus par personu ar invaliditāti nodarbināšanas iespējām. Darba devējiem mūsu akcija paver iespēju gan apliecināt savu sociālo atbildību, gan novērtēt profesionālo potenciālu, kas ir darba ņēmējos ar invaliditāti, gan atrast vajadzīgos darbiniekus. Atvērto durvju dienā ar darba devējiem iepriekš saskaņotā laikā cilvēki ar invaliditāti kopā ar NVA pārstāvi apmeklēs uzņēmumu, lai iepazītos ar tā darbību un darba vidi. NVA uzskaitē ir daudzu profesiju pārstāvji, kuriem ir dažāda veida invaliditāte, bet kuri grib, var un ir gatavi strādāt. Viņu vidū ir gan pārdevēji, pavāri, šuvēji, kurinātāji, apkopēji, sociālie darbinieki, gan augstas kvalifikācijas speciālisti - ekonomisti, juristi, skolotāji, grāmatveži, inženieri un citu profesiju pārstāvji. 44% NVA reģistrēto bezdarbnieku ar invaliditāti ir profesionālā izglītība, bet 10,6% - augstākā izglītība. Aicinu darba devējus visos Latvijas reģionos sazināties ar tuvāko NVA filiāli un iesaistīties akcijā. Šī gada septembra beigās NVA uzskaitē bija 8177 bezdarbnieki ar invaliditāti, un tas ir 13,3% no kopējā bezdarbnieku skaita. Vēlos uzsvērt, ka Atvērto durvju dienas akcijā var piedalīties un uzņēmumus apmeklēt ne tikai NVA reģistrētie bezdarbnieki un darba meklētāji ar invaliditāti, bet jebkurš cilvēks ar invaliditāti, kas interesējas par darba iespējām un vēlas tuvāk iepazīt darba procesu un darba vidi”.


Lai piedalītos akcijā, darba devējiem līdz 2017. gada 25. oktobrim jāsazinās ar to NVA filiāli, kuras apkalpošanas teritorijā atrodas uzņēmums vai iestāde, kas savas durvis atvērs darba ņēmējiem ar invaliditāti. Savukārt darba meklētāji ar invaliditāti, kuri nav reģistrēti NVA, dalībai Atvērto durvju dienā uzņēmumos var pieteikties tuvākajā NVA filiālē līdz 27. oktobrim. Gan darba devēju, gan darba meklētāju pieteikuma forma atrodama NVA mājaslapā.


Detalizētāka informācija par akciju pieejama NVA mājaslapā vai jebkurā no 28 NVA filiālēm. Informācija par NVA atbalstu personām ar invaliditāti izlasāma NVA mājaslapas sadaļā “AKTUALITĀTES” “Atvērto durvju diena personām ar invaliditāti” NVA mājaslapā atrodama arī visu NVA filiāļu kontaktinformācija.