ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
22.01.2020


LPS un NVA vadības tikšanās

 

 
3. oktobrī notika Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) priekšsēža Ginta Kaminska, ģenerālsekretāres Mudītes Priedes un LPS nozaru padomnieku un Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) direktores Evitas Simsones tikšanās, kuras laikā tika apspriesta turpmākā sadarbība, tā veicinot, lai NVA sniegtie pakalpojumi kļūtu vēl pieejamāki un piemērotāki reģionu vajadzībām.

 

Tikšanās laikā E. Simsone klātesošos informēja par esošajiem NVA pakalpojumiem un pieredzi darbā ar reģionu filiālēm. "Nodarbinātības valsts aģentūras visciešākais sadarbības partneris ir tieši pašvaldības un viņu iedzīvotāji. Attīstot šo sadarbību, rezultāti būs gan ātrāki, gan labāki, gan ilgtermiņā nozīmīgāki," uzsvēra NVA direktore.

 

LPS priekšsēdis G. Kaminskis sarunas gaitā pauda viedokli, ka NVA pakalpojumi nedrīkst būt unificēti, ir jāņem vērā reģionu atšķirības, kas valsts kotekstā reizēm var būt un ir ievērojamas. "Pastāv ļoti dažādas bezdarbnieku apmācību iespējas, turklāt tās piedāvā ne tikai NVA. Būtu jāpievērš uzmanība šī jautājuma vienotai koordinēšanai. Tāpat būtu svarīgi, lai pēc īslaicīgām apmācībām vai darba, bezdarbnieks paliktu darba vidē."

 

Abas puses sarunas gaitā vienojās, ka abpusējai sadarbībai jākļūst vēl ciešākai, veicinot reģionu jautājumu risināšanu, aizvien vairāk viedokļa paušanā par reālo situāciju un vajadzībām iesaistot pašvaldības un uzņēmējus.

 

Informāciju ievietoja: Jana Bunkus

Amats: Padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

Tālrunis: 67508530

E-pasts: jana.bunkus@lps.lv

 

Publicēts: 2017. gada 03. oktobris, www.lps.lv