ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
07.07.2020


NVA veidos kvalifikācijas prakšu vietu reģistru

31. oktobrī notika Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) organizētā Darba devēju konsultatīvās padomes sēde, kurā kā viens no svarīgākajiem tika apspriests profesionālās apmācības kvalifikācijas prakšu organizēšanas jautājums.
Diskusijā piedalījās IZM Profesionālās izglītības departamenta direktors Gunārs Krusts, NVA viedokli pauda direktors Ringolds Beinarovičs, Nodarbinātības koordinācijas departamenta direktore Solveiga Rozīte un Stratēģiskās plānošanas departamenta direktore Grieta Tentere, savukārt nevalstisko sektoru pārstāvēja Latvijas darba devēju konfederācija (LDDK) un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS). Darba devēju konsultatīvajā padomē darbojas visu rajonu darba devēju pārstāvji.

Pēdējā laikā aizvien biežāk sabiedrībā izskan viedoklis par kvalifikācijas prakšu neapmierinošo kvalitāti, kas darba devējam un attiecīgajam uzņēmumam nespēj garantēt nepieciešamas kvalifikācijas speciālistu sagatavošanu.
Kā atzina G.Krusts, lai uzlabotu kvalifikācijas prakses kvalitāti, ir jārod atbildes uz vairākiem jautājumiem, proti - kāpēc uzņēmēji negrib ņemt praksē profesionālo skolu audzēkņus; vai praktikants ir spējīgs prakses laikā veikt viņam paredzētos uzdevumus saskaņā ar prasībām konkrētas kvalifikācijas ieguvei; svarīgs ir darba aizsardzības jautājums prakses vietās, kā arī optimālais prakses ilgums.

Diskusijas laikā tika secināts, ka ir nepieciešams veikt daudz uzlabojumu, lai sakārtotu profesionālās izglītības jomu, kurā, līdztekus apmācības teorētiskajai daļai, praktikantiem būtu nodrošinātas kvalitatīvas kvalifikācijas prakses iespējas. Ne velti IZM plāno veikt būtiskas izmaiņas profesionālās izglītības likumā.
„Nosacījumiem attiecībā uz praksi un konkrētas kvalifikācijas saņemšanu vajadzētu būt vienlīdzīgiem gan attiecībā uz profesionālo skolu audzēkņiem, gan bezdarbniekiem, kuri iesaistījušies profesionālajā apmācībā” - atzīmēja G.Krusts.

R.Beinarovičs: „Motivācijai organizēt kvalifikācijas praksi jābūt abpusējai. Darba devējam jābūt vēlmei sadarboties ar skolu jau audzēkņu izglītošanas procesā, savukārt valstij jāmeklē līdzekļi prakšu vadītāju darba samaksai”.
Kā norādīja G.Krusts, lai nodrošinātu prakšu vadītāju adekvātu darba samaksu, valstij jārēķinās ar 5 – 7 miljoniem latu gadā.

Lai motivētu darba devējus piedāvāt prakses vietas, NVA jau līdzšinējos apmācību projektos ir atradusi iespēju finansiāli atbalstīt prakses vadītājus.
NVA veiktās bezdarbnieku profesionālās apmācības pārbaudes liecina, ka gan bezdarbnieki, gan prakšu vadītāji kopumā ir apmierināti ar prakšu norisi, un rezultātā vidēji 60% bezdarbnieku iekārtojas darbā, bieži vien pat savā prakses uzņēmumā.

R.Beinarovičs: „Apzinoties, ka profesionālās izglītības iestādes nekad nebūs iespējams pilnībā nodrošināt ar modernāko tehnoloģisko aprīkojumu, kas strauji ienāk mūsu uzņēmumos, ir svarīgi rast iespēju gan kvalifikācijas prakses, gan mūsu gadījumā arī pašu bezdarbnieku apmācību organizēt tieši pie darba devēja” .
Tā kā NVA bezdarbnieku profesionālā apmācība notiek IZM akreditētās izglītības iestādēs un licenzētās izglītības programmās, šobrīd Labklājības ministrija un NVA gaida no IZM atzinumu savam priekšlikumam - sākot ar 2008. gadu uzsākt bezdarbnieku apmācību tieši pie darba devēja.

Apspriedes noslēgumā tās dalībnieki atbalstīja Ringolda Beinaroviča ierosinājumu NVA mājas lapā izveidot kvalifikācijas prakšu reģistru, kas ļaus ieinteresētiem darba devējiem publiskot tās darba vietas, kurās ir iespējams uzņemt praktikantus, savukārt izglītības iestādes ar šī reģistra palīdzību varēs precīzāk apzināt un atrast sev piemērotākus sadarbības partnerus, bet bezdarbnieki, kuri būs iesaistījušies jaunajā NVA apmācības projektā, varēs iepazīties ar potenciālo darba devēju piedāvājumu.

NVA Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Ilona Jurševska
Tālr. 7021812; 26110065;
Ilona.Jursevska@nva.lv