ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
01.04.2020


Aģentūras noslēgtie līgumi 2017. gadā

Nr.
Līguma priekšmets Iepirkuma identifikācijas Nr.             Līguma veids Paziņojuma publikācijas datums IUB mājaslapā/ NVA mājas lapā  Piedāvājuma iesniegšanas termiņš  Piegādātāja nosaukums Līgumcena (bez PVN) Euro Līgumu noslēgšanas datums/ Līguma izpildes termiņš/ Līguma Nr.  
1.
Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pakalpojuma nodrošināšana Jēkabpils un Bauskas filiālēs NVA 2016/47
pakalpojums

07.11.2016./

28.10.2016.

28.11.2016. plkst.10:00  CS Komercserviss  38754.84  05.01.2017./31.12.2018./ NVA 2016/47/1.1-9.3/2 
 2. Apmācības NVA filiāļu darbiniekiem, kuri veic klientu konsultēšanu, un pārvaldes darbiniekiem, kuri nodrošina klientu apkalpošanas metodisko vadību, par darba tirgus prognozēm un to izmantošanu darbā NVA 2016/37_ESF
pakalpojums
24.08.2016.  30.09.2016.
plkst.10:00 
SIA "BUTS"  23699.28  23.01.2017.g./Līdz 31.08.2021./Līguma Nr. NVA 2016/37_ESF/1.1-10.7/1 
 3. Degvielas iegāde ŠN /4-DI_ESF
pakalpojums


VIADA BALTIJA AS  126231.45  24.01.2017./14.11.2019./ŠN 2016/4-DI_ESF/1.1-9.3/4 
4.
Īstermiņa darba tirgus prognozēšanas metodoloģijas pilnveide, tai skaitā papildināšana ar īstermiņa prognožu sagatavošanu prasmju griezumā un vadlīniju izstrāde metodoloģijas lietotājiem NVA 2016/25_ESF
pakalpojums
19.08.2016. 11.11.2016.
plkst.14:00 
SIA "Corporate Consulting"  485860  25.01.2017.g./Līdz saistību izpildei/ Līguma Nr. NVA/25_ESF/1.1-11.6/2 
 5. Grozījumi telpu uzkopšanas pakalpojuma līgumā NVA 2015/54 pakalpojums
    SIA "Info Serviss"    27.01.2017. 
 6. Ergoterapeitu pakalpojuma līgums   NVA 2016/50_ESF  pakalpojums
31.10.2016.  16.11.2016. plkst.10:00  SIA "Kanins"  10360.00 03.02.2017.g. / Līdz - 31.12.2018.g./ Līguma Nr. NVA 2016/50_ESF/1.1-11.4/1 
 7. Ergoterapeitu pakalpojuma līgums NVA 2016/50_ESF pakalpojums
31.10.2016.  16.11.2016. plkst.10:00 SIA "Saules Aptieka"  18414.00
09.02.2017.g./Līdz 31.12.2018.g./ Līguma Nr. NVA 2016/50_ESF/1.1-11.4/2 
 8. “Veselības pārbaudes”, ESF projekta „Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.2/15/I/001 ietvaros A3:F8A3:G9A3A3:H8 NVA 2016/57_ESF  pakalpojums
19.12.2016.   22.12.2016. plkst. 10:00   SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca"  2291.54  10.02.2017./ Līdz 30.06.2019/ NVA 2016/57_ESF/1.1-11.3/1 
 9. “Veselības pārbaudes”, ESF projekta „Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.2/15/I/001 ietvaros NVA 2016/57_ESF  pakalpojums 19.12.2016.   22.12.2016. plkst. 10:00   SIA "Preiļu slimnīca"  6743.29  10.02.2017./ Līdz 30.06.2019/NVA 2016/57_ESF/1.1-11.3/2 
 10. Semināra organizēšana procedūra bez PIL piemērošanas   pakalpojums
    SIA „TLG Hotell Latvija”  1165.30
23.02.2017/ līdz 28.02.2017.g/Līguma Nr. 1.1-11.4/3 
 11. Transporta pakalpojumu-pasažieru autopārvadājumu nodrošināšana “ESF projekta “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” (Nr.9.1.1.2/15/I/001) atbalsta pasākumu īstenošanai” nenodrošinātajās daļās  NVA 2016/45_ESF pakalpojums
26.10.2016.  11.11.2016. plkst. 11:00  SIA "Miks BUS"  63805.47  28.02.2017.Līdz 31.12.2018./NVA 2016/45_ESF/1.1-11.3/3 
 12. Telekomunikāciju tīkla tehniskā apkalpošana  procedūra bez PIL piemērošanas
pakalpojums


SIA"CSC TELECOM" 3995.70
17.03.2017./28.02.2018./1.1-9.3/6 
 13. Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu īstenotāju iepirkums uz nenodrošinātajām daļām  NVA 2016/55_ESF  pakalpojums
30.11.2016.  16.12.2016. plkst. 14:00  SIA "01A FORTŪNA"   165914.88 20.03.2017./Līdz 31.12.2018.g./ Līguma Nr. NVA 2016/55_ESF/1.1-11.0/3 
 14. Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu īstenotāju iepirkums uz nenodrošinātajām daļām NVA 2016/55_ESF
pakalpojums
30.11.2016. 
16.12.2016. plkst. 14:01  SIA "01Autoskola Impērija"  20.03.2017./Līdz 31.12.2018.g./ Līguma Nr. NVA 2016/55_ESF/1.1-11.0/5 
 15. Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu īstenotāju iepirkums uz nenodrošinātajām daļām NVA 2016/55_ESF
pakalpojums
30.11.2016. 
16.12.2016. plkst. 14:02  SIA "A.D.Streem"  22.03.2017./Līdz 31.12.2018.g./ Līguma Nr. NVA 2016/55_ESF/1.1-11.0/8 
 16. Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu īstenotāju iepirkums uz nenodrošinātajām daļām  NVA 2016/55_ESF
pakalpojums
30.11.2016. 
16.12.2016. plkst. 14:03  SIA "GULBENES AUTO MOTO"  20.03.2017./Līdz 31.12.2018.g./ Līguma Nr. NVA 2016/55_ESF/1.1-11.0/4  
 17. Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu īstenotāju iepirkums uz nenodrošinātajām daļām
NVA 2016/55_ESF
pakalpojums
30.11.2016. 
16.12.2016. plkst. 14:04  SIA "KONI"  21.03.2017./ Līdz 31.12.2018.g./ Līguma Nr. NVA 2016/55_ESF/1.1-11.0/7 
 18. Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu īstenotāju iepirkums uz nenodrošinātajām daļām 
NVA 2016/55_ESF
pakalpojums
30.11.2016. 
16.12.2016. plkst. 14:05  SIA "MBR"  20.03.2017./ Līdz 31.12.2018.g./ Līguma Nr. NVA 2016/55_ESF/1.1-11.0/2 
 19. Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu īstenotāju iepirkums uz nenodrošinātajām daļām 
NVA 2016/55_ESF
pakalpojums
30.11.2016. 
16.12.2016. plkst. 14:06  SIA "Modra Autoskola" 24.03.2017./ Līdz 31.12.2018.g./ Līguma Nr. NVA 2016/55_ESF/1.1-11.0/9 
 20. Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu īstenotāju iepirkums uz nenodrošinātajām daļām 
NVA 2016/55_ESF
pakalpojums
30.11.2016. 
16.12.2016. plkst. 14:07  SIA "Universāls Plus"  20.03.2017. Līdz 31.12.2018.g./ Līguma Nr. NVA 2016/55_ESF/1.1-11.0/1 
 21. Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu īstenotāju iepirkums uz nenodrošinātajām daļām 
NVA 2016/55_ESF
pakalpojums
30.11.2016. 
16.12.2016. plkst. 14:08  SIA "VILLAS D"  20.03.2017./ Līdz 31.12.2018.g./ Līguma Nr. NVA 2016/55_ESF/1.1-11.0/6 
 22. Transporta pakalpojumu-pasažieru autopārvadājumu nodrošināšana “ESF projekta “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” (Nr.9.1.1.2/15/I/001) atbalsta pasākumu īstenošanai” nenodrošinātajās daļās NVA 2016/45_ESF  pakalpojums
26.10.2016.  11.11.2016. plkst. 11:00  SIA "LUX"  11434.73 23.03.2017./ Līdz 31.12.2018./ NVA 2016/45_ESF/1.1-11.3/4 
 23. Grozījumi līgumā par dzeramā ūdens piegādi NVA 2015/49  pakalpojums
    SIA "VENDEN"    24.03.2017. 
 24. Par autotransporta tehniskajām apkopēm un remontiem  NVA 2016/52  pakalpojums

31.10.2016./

31.10.2016. 

14.11.2016. plkst.10:00 SIA "TOPERS"  4132.23  28.03.2017./08.06.2018./NVA 2016/52/1.1-9.4/1 
 25. Narkologa atzinuma saņemšana  NVA 2016/51_ESF  pakalpojums
31.10.2016.  21.11.2016. plkst. 10:00  SIA "AKRONA 12"  13 800.00  31.03.2017./ Līdz 30.12.2021./ NVA 2016/51_ESF/1.1-11.3/5 
 26. Grozījumi telpu uzkopšanas pakalpojuma līgumā  NVA 2015/54  pakalpojums
    SIA "Info Serviss"    01.04.2017. 
 27. Ēkas Varšavas ielā 18, Daugavpilī apsaimniekošana  NVA 2016/47  pakalpojums

07.11.2016./

28.10.2016. 

28.11.2016. plkst.10:00  SIA “LAND INVEST-D”  12154.17  03.04.2017./31.12.2018./NVA 2016/47/1.1-9.4/2 
 28. Ergoterapeitu pakalpojumu nodrošināšana ESF projekta “Jauniešu garantijas” ietvaros NVA 2016/53_ESF pakalpojums
22.11.2016.  22.12.2016. plkst. 10:00   SIA "Kanins"  17500.00
04.04.2017. / līdz 30.06.2018./ Līguma Nr. NVA 2016/53_ESF/1.1-11.2/1 
 29. Par videonovērošanas sistēmas un piekļuves sistēmas izbūvi Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīgā   pakalpojums


VSIA Šampētera nams 5937.51  07.04.2017./31.05.2017./1.1-9.3/7 
 30. Emocionālā stresa terapija (kodēšana) NVA 2016/60_ESF  pakalpojums
28.12.2016.  20.01.2017. plkst.10:00  VSIA "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs"   14800.00  07.04.2017./ Līdz 30.12.2021./ NVA 2016/60_ESF/1.1-11.3/7 
 31. Narkologa atzinuma saņemšana  NVA 2016/51_ESF  pakalpojums
31.10.2016.  21.11.2016. plkst. 10:00  SIA "Ludzas medicīnas centrs"  5 684.00   12.04.2017./ Līdz 30.12.2021./ NVA 2016/51_ESF/1.1-11.3/6 
 32. Informatīvā kampaņa jauniešiem par Jauniešu garantijas pasākumiem  NVA 2016/61_ESF  pakalpojums
30.12.2016.  30.01.2017. plkst. 10:00  SIA "MOOZ!"  41322.31  18.04.2017./ līdz 31.12.2017./ Līguma Nr. NVA 2016/61_ESF/1.1-11.2/2 
 33. Ekspertu pakalpojumi biznesa plānu izvērtēšanai un apstiprināto biznesa plānu īstenošanas atbilstības novērtēšanai NVA 2016/48  pakalpojums
26.10.2016.  28.11.2016. plkst.10:00  SIA "Con Fide"  39749.60 10.05.2017.g. /Līdz 02.12.2019/ Līguma Nr. NVA 2016/49/1.1-9.1/3 
 34. Konsultantu pakalpojumi individuālo biznesa konsultāciju sniegšanai NVA 2016/49   pakalpojums
27.10.2016.  19.12.2016. plkst.10:00 SIA "Konsorts"un SIA "Con Fide"  179 300. 00  02.05.2017.g. /Līdz 02.12.2019/ Līguma Nr. NVA 2016/49/1.1-9.1/2 
 35. NVA darbinieku, kuri ikdienas darbā saskaras ar pētījumu izmantošanu, apmācības par pētījumiem un to metodēm NVA 2017/5_ESF  pakalpojums
28.02.2017.  21.03.2017.
Plkst.10:00
SIA "Ķemeris Busines and Law Company"  2220.00  12.05.2017.g./Līdz 29.12.2017/ Līguma Nr. NVA 2017/5_ESF/1.1-11.6/3 
 36. Telpu noma konkurētspējas paaugstināšanas pakalpojumu ietvaros   NVA 2017/2 _ESF  pakalpojums
28.02.2017. 
10.03.2017. plkst. 14:00 Latvijas Zinātņu akadēmija / EUR 667,00 par vienu mēnesi  166604.58  15.05.2017./ Līdz 31.12.2018.g./ Līguma Nr. 35.13.4.6-7/1 
 37. Telpu noma konkurētspējas paaugstināšanas pakalpojumu ietvaros  NVA 2017/2 _ESF 
pakalpojums
28.02.2017. 
10.03.2017. plkst. 14:00
Viļānu sv. Ercenģeļa Miķeļa Romas katoļu draudze / EUR 4,00 par vienu stundu  15.05.2017./ Līdz 31.12.2018.g./ Līguma Nr. 34.13.4.6-7/1 
 38. Telpu noma konkurētspējas paaugstināšanas pakalpojumu ietvaros NVA 2017/2 _ESF 
pakalpojums
28.02.2017. 
10.03.2017. plkst. 14:00
Preiļu novada pašvaldība / EUR 0,43 par vienu stundu  24.05.2017./ Līdz 31.12.2018.g./ Līguma Nr. 1/33.13.4.6-7  
 39. Telpu noma konkurētspējas paaugstināšanas pakalpojumu ietvaros   NVA 2017/2 _ESF 
pakalpojums
28.02.2017. 
10.03.2017. plkst. 14:00
Ilūkstes novada kultūras centrs / EUR 10,00 par vienu stundu  22.05.2017./ Līdz 31.12.2018.g./ Līguma Nr. 20.13.4.6-7/1 
 40. Motivācijas programma darba meklēšanai un mentora pakalpojumi NVA 2016/41_ESF  pakalpojums
14.11.2016.  27.12.2016. plkst.10:00  Biedrība "Sofija"  502110.00
23.05.2017./ Līdz 31.08.2018./ NVA 2016/41_ESF/1.1-11.3/8 
 41. NVA darbinieku, kuri strādā ar datu apstrādi un analīzi, padziļinātu apmācību par datu apstrādi un analīzi  NVA 2017/5_ESF  pakalpojums
28.02.2017.  
21.03.2017.
Plkst.10:01 
SIA "Baltijas Datoru akadēmija"  7438.00  24.05.2017.g./Līdz 29.12.2017/ Līguma Nr. NVA 2017/5_ESF/1.1-11.6/4 
 42. Telpu noma konkurētspējas paaugstināšanas pakalpojumu ietvaros NVA 2017/2 _ESF  pakalpojums
28.02.2017.  
10.03.2017. plkst. 14:00  Preiļu novada pašvaldība  1036.00  24.05.2017./ līdz 31.05.2018. / Līguma Nr. 33.13.2.3-5/1 
 43. Motivācijas programma darba meklēšanai un mentora pakalpojumi  NVA 2016/41_ESF  pakalpojums
14.11.2016. 
27.12.2016. plkst.10:00  SIA "Mācību centrs plus"  669576.00  29.05.2017./ Līdz 31.08.2018./ NVA 2016/41_ESF/1.1-11.3/9 
 44. Motivācijas programma darba meklēšanai un mentora pakalpojumi NVA 2016/41_ESF
pakalpojums
14.11.2016. 
27.12.2016. plkst.10:00 
Biedrība "RITINEITIS"  454360.00  29.05.2017./ Līdz 31.08.2018./ NVA 2016/41_ESF/1.1-11.3/10 
 45. Motivācijas programma darba meklēšanai un mentora pakalpojumi  NVA 2016/41_ESF
pakalpojums
14.11.2016. 
27.12.2016. plkst.10:00 
Talsu novada Sociālais dienests  206215.42  31.05.2017./ Līdz 31.08.2018./ NVA 2016/41_ESF/1.1-11.3/11 
 46. Evakuācijas plānu izstrāde  procedūra bez PIL piemērošanas  pakalpojums

 – SIA "Media Control"  2500  06.06.2017./05.06.2018./1.1-9.3/10 
 47. Grozījumi saimniecības preču un materiālu piegādes līgumā  procedūra bez PIL piemērošanas 
pakalpojums
    SIA "Kurši"    07.06.2017. 
 48. Kondicionieru iegāde, piegāde un uzstādīšana Jūrmalas filiālē   NVA 2017/8  pakalpojums

28.02.2017./

28.02.2017. 

15.03.2017. plkst.10:00  Jumis HB SIA  1714  12.06.2017./12.07.2017./NVA 2016/8/1.1-9.4/5 
 49. Par CSA apsaimniekošanu Jūrmalas filiālē   pakalpojums


Clean R  1330.58  12.06.2017./14.06.2024./1.1-9.3/11 
 50. Mobilo tālruņu iegāde (ESF projektam "Atbalsts ilgākam darba mūžam" Nr.7.3.2.0/16/I/001) procedūra bez PIL piemērošanas pakalpojums
    SIA „Tele 2”  531.00  12.06.2017./piegāde līdz 12.07.2017/. Līguma Nr. 1.1-11.7/4 
 51. Par piekļuves sistēmas atjaunošanu un papildināšanu ēkā Rīgā. K.Valdemāra 38 k-1    pakalpojums


VSIA "Šampētera nams"  5297.57  13.06.2017./31.07.2017./1.1-9.3/14 
 52. Par logu, balkona durvju un stikloto starpsienu mazgāšanas pakalpojumu  CA 2017-14
pakalpojums

Impel Serviks SIA  4456.78  13.06.2017./01.08.2017./CA 2017-14/1.1-9.3/13 
 53. Par gaisa kondicioniera iegādi, piegādi un uzstādīšanu Valkas un Liepājas filiālēs  NVA 2017/8 pakalpojums

28.02.2017./

28.02.2017.

15.03.2017. plkst.10:00  SIA “Inženiercentrs komforts”   2994  27.06.2017./26.07.2017./NVA 2017/8/1.1-9.4/6 
 54. Narkologa atzinuma saņemšana bezdarbniekiem ar atkarības problēmām  procedūra bez PIL piemērošanas pakalpojums
    SIA "AKRONA 12"  17425.00  29.06.2017./ Līdz 30.12.2021./ 1.1-11.3/12 
 55. Grozījumi drukas iekārtu (kasetņu) uzpildes un atjaunošanas līgumā   NVA 2016/33 pakalpojums
    SIA "BTK.LV"    29.06.2017. 
 56. EURES un AIB projekta informatīvo materiālu izstrāde un druka  NVA 2016/59_ESF  pakalpojums
27.12.2016.  16.01.2017.
plkst.10:00 
SIA "GR ART & PRINT"  16132.23  06.07.2017./ Līdz 31.12.2019./ NVA 2016/59_ESF/1.1-11.0/10 
 57. Koplietošanas telpu remonts K.Valdemāra iela 38 k-1   pakalpojums
VSIA "Šampētera nams"  14375.30  06.07.2017./31.08.2017./1.1-9.3/15 
 58. Par informatīvo materiālu izstrāde, izgatavošana un piegāde Nodarbinātības valsts aģentūrai   NVA 2016/59_ESF  pakalpojums
27.12.2016. 16.01.2017.  SIA "GR ART & PRINT"  16132.23  06.07.2017.g./Līdz 31.12.2019./Līguma Nr. NVA 2016/59_ESF/1.1-11.0/10  
 59. Pārvaldes telpu remontdarbi    pakalpojums


VSIA "Šampētera nams"  44328.68  11.07.2017./31.08.2017./1.1-9.3/17 
 60. Veselības pārbaudes  Procedūra bez PIL piemērošanas  pakalpojums
    SIA "Preiļu slimnīca"  26050.28  12.07.2017./ Līdz 30.06.2019./ 1.1-11.3/13 
 61. par kraušanas un pārvadāšanas pakalpojumu nodrošināšanu  Procedūra bez PIL piemērošanas 
pakalpojums

SIA "THOMSON furniture"  8264.46  14.07.2017./13.07.2019./1.1-9.3/18 
 62. Veselības pārbaudes
Procedūra bez PIL piemērošanas pakalpojums
    SIA "Vidzemes slimnīca"  6294.59  14.07.2017./ Līdz 30.06.2019./VS/2017-200 1.1-11.3/14 
 63. Interaktīvā e-apmācības moduļa izstrādes iegādeVeselības pārbaudes
NVA 2017/6_ESF pakalpojums
31.05.2017. 15.06.2017. plkst.14:00  SIA "Datorzinību centrs"  17000.00  14.07.2017.// Līguma Nr. NVA 2017/6_ESF/1.1-11.4/4 
 64. Veselības pārbaudes  Procedūra bez PIL piemērošanas
pakalpojums
    SIA "Vidzemes slimnīca"  6294.59  14.07.2017./līdz 30.06.2019./ Līguma Nr. NVA 1.1.-11.3/14 
 65.  Prezentācijas materiāli procedūra bez PIL piemērošanas  prece      SIA" Prezentreklāmas aģentūra""  1 878.60 17.07.2017./līdz pušu saistību pilnīgai izpildei/ Līguma nr. 1.1.-9.3/19
 66. Veselības pārbaudes
Procedūra bez PIL piemērošanas
pakalpojums
    SIA "Jelgavas poliklīnika"  4410.28  18.07.2017./līdz 30.06.2019./ Līguma Nr. NVA 1.1.-11.3/15 
 67. Motivācijas programma darba meklēšanai un sociālā mentora pakalpojumu iegāde NVA 2017/9_ESF  pakalpojums
    SIA "Mācību centrs Austrumi"  1086410.00  25.07.2017./līdz 31.08.2018./ Līg. Nr.NVA 2017/9_ESF/1.1.-11.3/16 
 68. Veselības pārbaudes 
Procedūra bez PIL piemērošanas
pakalpojums
    SIA "Talsu veselības centrs"  6723.18  28.07.2017./līdz 30.06.2019./ Līguma Nr. NVA 1.1.-11.3/17 
 69. Veselības pārbaudes 
Procedūra bez PIL piemērošanas
pakalpojums
    SIA "Dubultu poliklīnika"  4805.39  01.08.2017./līdz 30.06.2019./ Līguma Nr. NVA 1.1.-11.3/18 
 70. Drukas iekārtu, skeneru, faksu un kopētāju tehniskā apkope un remonts NVA 2017/4  pakalpojums
27.02.2017.  31.03.2017. plkst.10:00  SIA "Bronet"  61157.02  03.08.2017./līdz 02.08.2019./ Līguma Nr. NVA 2017/4/1/1/-9.4./7 
 71. Informatīvo materiālu izstrāde, izgatavošana un piegāde NVA NVA 2016/59_ESF pakalpojums  27.12.2016  16.01.2017. SIA “Sabiedrības informēšanas centrs” (2.daļa) 6611.57  08.08.2017. Nr. NVA 2016/59_ESF/1.1-11.1/1 līdz 2019.gada 31.decembrim. 
 72. Projekta Nr.Est-Lat40 “Valka- Valga mobility”atklāšanas pasākuma organizēšana Procedūra bez PIL piemērošanas  pakalpojums
    SIA "Legendhotels Latvija"  612.44  09.08.2017. Nr. 1.1.-9.2./4 līdz 15.08.2017. 
 73. Projekta Nr.Est-Lat40 “Valka- Valga mobility” menedžmenta komandas saliedēšanas pasākuma organizēšana Procedūra bez PIL piemērošanas
pakalpojums
    Z/S "Ezernieki"  743.55  09.08.2017. Nr. 1.1.-9.2./5 līdz 15.08.2017. 
 74. Projekta Nr.Est-Lat40 “Valka- Valga mobility”menedžmenta komandas saliedēšanas pasākuma treneri  Procedūra bez PIL piemērošanas
pakalpojums
    Māris Resnis  413.22  09.08.2017. Nr. 1.1.-9.2./6 līdz 11.08.2017. 
 75. Projekta Nr.Est-Lat40 “Valka- Valga mobility”menedžmenta komandas saliedēšanas pasākuma treneri 
Procedūra bez PIL piemērošanas
pakalpojums
    Ilze Jozēna  413.22 
09.08.2017. Nr. 1.1.-9.2./7 līdz 11.08.2017. 
 76. Transporta pakalpojumi-pasažieru autopārvadājumi NVA 2017/10_ESF  pakalpojums
03.05.2017.  24.05.2017. plkst. 10:00  SIA “LĪVU VIKINGS”   17 288.04   10.08.2017./Nr.NVA 2017/10_ESF/1.1.-11.3/19 / līdz 31.12.2018. 
 77. Drukas iekārtu (printeru) kasetņu uzpilde NVA 2017/20  pakalpojums
17.07.2017. 
28.07.2017. plkst 10:00  SIA "Bronet"  24833.06  17.08.2017./Nr.NVA 2017/20/1.1-9.4.-8/ līdz 17.08.2018.g. 
 78. „Motivācijas programmas darba meklēšanai un mentora (sociālā mentora) pakalpojumu iegāde” NVA 2017/9_ESF  pakalpojums
    "Komplekss Citadele" SIA Profesionālo studiju skola "Citadele"  1086410.00  17.08.2017./līdz 31.08.2018./ Līg. Nr.NVA 2017/9_ESF/1.1.-11.3/20 
79. ESF projekta “Jauniešu garantijas” atbalsta pasākuma “Darbnīcas jauniešiem” NVA 2017/3_ESF pakalpojums  27.02.2017. 24.03.2017. plkst. 10:00  SIA "Mācību un konsultāciju centrs ABC" 236170,00 25.08.2017./  Nr. NVA 2017/3_ ESF/ 1.1.- 11.2./3/ līdz 31.05.2018. 
80. ESF projekta “Jauniešu garantijas” atbalsta pasākuma “Darbnīcas jauniešiem” NVA 2017/3_ESF pakalpojums  27.02.2017. 24.03.2017. plkst. 10:00  SIA "Mācību centrs "Austrumvidzeme" 25.08.2017./  Nr. NVA 2017/3_ ESF/ 1.1.- 11.2./4/ līdz 31.05.2018. 
81. ESF projekta “Jauniešu garantijas” atbalsta pasākuma “Darbnīcas jauniešiem” NVA 2017/3_ESF pakalpojums  27.02.2017. 24.03.2017. plkst. 10:00  SIA "Mācību centrs Austrumi" 25.08.2017./  Nr. NVA 2017/3_ ESF/ 1.1.- 11.2./5/ līdz 31.05.2018. 
82. ESF projekta “Jauniešu garantijas” atbalsta pasākuma “Darbnīcas jauniešiem” NVA 2017/3_ESF pakalpojums  27.02.2017. 24.03.2017. plkst. 10:00  SIA "PURE Academy" 25.08.2017./  Nr. NVA 2017/3_ ESF/ 1.1.- 11.2./6 / līdz 31.05.2018. 
83. ESF projekta “Jauniešu garantijas” atbalsta pasākuma “Darbnīcas jauniešiem” NVA 2017/3_ESF pakalpojums  27.02.2017. 24.03.2017. plkst. 10:00  SIA "Latgales mācību centrs" 30.08.2017./  Nr. NVA 2017/3_ ESF/ 1.1.- 11.2./7 / līdz 31.05.2018. 
84. ESF projekta “Jauniešu garantijas” atbalsta pasākuma “Darbnīcas jauniešiem” NVA 2017/3_ESF pakalpojums  27.02.2017. 24.03.2017. plkst. 10:00  Priekuļu tehnikums 04.09.2017./  Nr. NVA 2017/3_ ESF/ 1.1.- 11.2./8 / līdz 31.05.2018. 
85. „Motivācijas programmas darba meklēšanai un mentora (sociālā mentora) pakalpojumu iegāde”  NVA 2017/9_ESF pakalpojums      SIA"Skrivanek Baltija" 730 791,88 31.08.2017./līdz 31.08.2018./ Līg. Nr.NVA 2017/9_ESF/1.1.-11.3/21
86. Gāzes apgādes iekšējās un ārējās sistēmas apkopi    pakalpojums     SIA "GasteX" 214,60 23.08.2017.g / līdz 23.08.2019./ NVA Nr. 1.1.-9.3./25 ( Līgums Nr. 38)
87. Konferenču un reģionālo semināru organizēšana NVA 2017/13-ESF pakalpojums  29.06.2017. 17.07.2017. plkst.10:00 SIA "Sabiedrības informēšanas centrs" 168 441,49 07.09.2017./ līdz 06.09. 2022.g./ NVA 2017/13_ESF/1.1 - 11.7/5
88.

Projekta identitātes vizuālā noformējuma izgatavošana un informatīvo drukāto materiālu (bukletu) un informatīvo plakātu drukāšana

NVA 2017/18_ESF

prece

30.06.2017.

17.07.2017. plkst.10:00

SIA “Media Profile”

3837,28

07.09.2017./līdz 30.04.2022.g./NVA 2017/18_ESF/1.1.-11.7/6

 89.

 

Darba aizsardzības un ugunsdrošības sistēmas nodrošināšana un uzturēšana, darba vides iekšējā uzraudzība visās Nodarbinātības valsts aģentūras struktūrvienībās visā Latvijas teritorijā NVA 2017/1pakalpojums
06.07.2017.
19.01.2017. plkst. 10:00 SIA "Darba drošības centrs" 22 314,00 13.09.2017./līdz 31.01.2020.g./NVA 2017/1/1.1.- 9.4/9  
 90.Žalūziju iegāde, remonts un utilizācijaNVA 2017/19prece27.06.2017.g.11.07.2017.g. plkst.10:00SIA "Lauresta LV"10 413,2227.09.2017./līdz 26.09.2019.g. /Nr. NVA 2017/19/1.1.-9.4./10
 91.Tekstu tulkošanas pakalpojumi pakalpojums   SIA "Baltic Translations" 1240,0029.09.2017./līdz 30.05.2018.g./Nr.1.1 - 9.4/11
 92. Biroja mēbeļu iegāde prece  SIA "Ēdelveiss EG"3040,00 26.09.2017/ līdz 23.10.2017./nr.1.1.-9.3/26 
 93.
Par projekta apraksta izstrādes projketa konsultanta pakalpojuma sniegšanu pakalpojums 
  SIA "Agmen Consulting Bureau" 600,0030.08.2017./līdz 30.09.2017.g./Nr. 1.1-9.1/10
 94.Fasādes izkārtņu izgatavošana un piegāde  prece  SIA "ADD projekts" 2215,0003.10.2017./līdz 31.10.2021.g./Nr. 1.1.-9.3./27 
 95.Arhīva dokumentu glabāšanas plauktu noma
pakalpojums
   SIA "RIATech"9990,00 03.10.2017./līdz 31.12.2019.g./Nr. 1.1.-9.3./29 
 96.Līgums par Zvanu centra un 800. numura pakalpojumu nodrošināšana ŠN 2017/4_ TEL  pakalpojums
28.08.2017.g.

08.09.2017.g. plkst. 11:00
SIA "CSC TELECOM" 18 000,0002.10.2017./līdz 30.09.2019.g./Nr. ŠN 2017/4-TEL/1.1-9.4/12 
 97.Līgums par fiksēto telefonu sakaru pakalpojumu nodrošināšanu ŠN 2017/4_ TEL  
pakalpojums
28.08.2017.g.
08.09.2017.g. plkst. 11:00 
SIA "CSC TELECOM" 
24 000,00
02.10.2017./līdz 30.06.2018.g./Nr. ŠN 2017/4-TEL/1.1-9.4/13 
 98.Elektroenerģijas iegāde


ŠN 2017/1-EI pakalpojums
09.01.2017.g.

06.03.2017.g. plkst. 11:00
SIA „Geton Energy” 0,0375517.10.2017./ no 01.11.2017. -.30.04.2019./ Nr.ŠN 2017/1-EI/1.1.-9.4./14 
 99.Mobilo sakaru nodrošināšana Nodarbinātības valsts aģentūrai NVA 2017/22 pakalpojums
11.09.2017.g. 22.09.2017.g. plkst.10:00 SIA "Tele2" 16 280,99 17.10.2017./ no 17.10.2017.-16.10.2019./NVA2017/22/1.1 - 9.4/15 
 100. Biroja mēbeļu iegāde prece
  SIA "Ēdelveiss EG" 5744,00 17.10.2017/ līdz 13.11.2017./nr.1.1.-1.1.7/7 
 101.Transporta paklapojumi-pasažieru autopārvadājumi  NVA 2017/15_ESF pakalpojums
21.06.2017.g. 12.07.2017.g. SIA "VTU Valmiera" 26 076,20 25.09.2017/ līdz 31.12.2021/ Nr.NVA2017/15_ESF/1.1-11.3/22 
 102.  pakalpojums
  SIA "Ulme Advert"3420,00 18.10.2017.g./līdz izpildei/Nr.1.1.-9.3./31 
 103.
Motivācijas programma darba meklēšanai un sociālā mentora pakalpojumu iegādeNVA 2017/14 _ESFpakalpojums
30.06.2017.g. 03.08.2017.g. 16:00 Jelgavas pilsētas pašvaldības pieaugušo izglītības iestāde "Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs" 147 521,9218.10.2017.g./līdz 31.08.2018.g./NVA2017/14_ESF/1.1-11.3/23 
 104.Dabas gāzes iegādeŠN2017/12 _DG pakalpojums
30.07.2017.g.30.08.2017.g. 11:00 A/S "Latvijas gāze" 0,01854 (1kWh)16.10.2017.g./no 01.11.2017.- 30.04.2019./ ŠN2017/12_DI/1.1-9.4/16 
 105.Par valsts informācijas sistēmas BURVIS uzturēšanas iepirkuma tehniskās specifikācijas izstrādi Nodarbinātības valsts aģentūras vajadzībām pakalpojums
  SIA "BRI"8264,4631.10.2017/.līdz 25.11.2017./Nr.1.1.-9.4./17 
 106.Kancelejas preču iegāde Nodarbinātības valsts aģentūrai NVA 2017/23 prece 06.09.2017.17.10.2017.g. plkst:10:00SIA "Daiļrade EKSPO"
27 800,0003.11.2017./līdz 02.11.2019./Nr. NVA 2017/23/1.1 - 9.4/18

 107.

 

 Tulkošanas pakalpojumi (sinhronā)  pakalpojums
  SIA "Baltic Translations"1616,5006.11.2017.g./ līdz 15.12.2017./Nr. 1.1-9.4./19
 108.Līgums par elektroniskas lietotnes izgatavošanu informācijas izvietošanai  pakalpojums  SIA "LIRIAN"2835,0009.11.2017.g./līdz 12.12.2017.g./ 1.1.- 9.4./20
 109.Nodarbinātības valsts aģentūras reprezentācijas priekšmetu iegāde (t.sk. izgatavošana un piegāde) pakalpojums
  SIA "Prezentreklāmas aģentūra"  4 129,65 14.11.2017./līdz pušu saistību pilnīgai izpildei/ Līguma nr. 1.1.-5.4./21

 110.

 

Brīvprātīgā darba veicēju datu bāzes un mājas lapas uzturēšana pakalpojums  SIA "Mediaparks" 4959,00 17.11.2017/ līdz līguma summas sasniegšanai/ Līguma Nr. 1.1- 9.4/22 
 111.Semināra organizēšana izglītības iestādēm pakalpojums
  SIA "HVS MANAGEMENT" 895,80 29.11.2017. /līdz pušu saistību pilnīgai izpildei/ Līg.nr. 1.1-11.4/5 
 112.Aģentūras mājaslapas uzturēšana pakalpojums   SIA "Craftw." 5720,00 29.11.2017./ līdz 29.11.2018. /Līg.Nr. 1.1-.9.3/34 
 113.Mobilo telefonu iegāde  pakalpojums
  SIA "Tele2" 571,78 01.12.2017./līdz 27.12.2017./ Līg. Nr. 1.1- 11.5/1 
 114.Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu īstenošanuNVA 2017/12_ESF pakalpojums
16.06.2017. 10.07.2017.g. plkst.14:00SIA “BUTS” 174 942,0730.11.2017./līdz 31.12.2018./Līg. Nr. NVA 2017/12-ESF/1.1-11.0/11
 115.Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu īstenošanu
NVA 2017/12_ESF
pakalpojums
16.06.2017. 
10.07.2017.g. plkst.14:00
Profesionālās izglītības kompetences centrs "Liepājas valsts tehnikums" 30.11.2017./ līdz 31.12.2018./ Līg. Nr. NVA 2017/12-ESF/1.1-11.0/13 

 116.

 

Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu īstenošanu
NVA 2017/12_ESF
pakalpojums
16.06.2017. 
10.07.2017.g. plkst.14:00
SIA "Dauseb" 30.11.2017./līdz 31.12.2018./Līg. Nr. NVA 2017/12-ESF/1.1-11.0/12 

 117.

 

Nelaimes gadījumu apdrošināšana pasākumā "Algoti pagaidu sabiedriskie darbi" iesaistāmajiem bezdarbniekiem  pakalpojums
  AAS “BTA Baltic Insurance Company”  2400,00 13.12.2017./Līdz 30.12.2018./Līg.Nr.1.1-9.1/12 

 118.

 

„Motivācijas programmas darba meklēšanai un mentora (sociālā mentora) pakalpojumu iegāde” NVA 2017/14 _ESF pakalpojums
30.06.2017. 03.08.2017. plkst.16:00 SIA "BUTS" 95 455,36 13.12.2017./līdz31.08.2018./līg.Nr.2017/14_ESF/1.1-11.3/27 
 119.„Motivācijas programmas darba meklēšanai un mentora (sociālā mentora) pakalpojumu iegāde” NVA 2017/14 _ESF pakalpojums
30.06.2017. 03.08.2017. plkst.16:00 SIA "BUTS" 
334 093,76 13.12.2017./līdz31.08.2018./līg.Nr.2017/14_ESF/1.1-11.3/25 

 120.

 

„Motivācijas programmas darba meklēšanai un mentora (sociālā mentora) pakalpojumu iegāde” 
NVA 2017/14 _ESF 
pakalpojums
30.06.2017.
03.08.2017. plkst.16:00 
SIA "BUTS"  
113 430,72  13.12.2017./līdz31.08.2018./līg.Nr.2017/14_ESF/1.1-11.3/26 
 121.Projekta Nr.Est-Lat40 “Valka- Valga mobility” reprezentatīvie materiāli  pakalpojums
  SIA "AR Sistēmas" 412,20 12.12.2017./līdz29.12.2017./Līg.Nr. 1.1-9.4./23 
 122. „Psihologu un psihoterapeitu individuālo un grupu konsultāciju īstenošana” ESF projekta „Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” (Nr.9.1.1.2/15/I/001) ietvarosNVA 2017/21_ESFpakalpojums
14.08.2017. 05.09.2017. SIA mācību centrs "Austrumvidzeme" 209 541,60 14.12.2017./līdz 29.decembrim 2019.gadam/ Līg.Nr.NVA 2017/21_ESF/1.1.-11.3/28 
 123.Projekta Nr.Est-Lat40 “Valka- Valga mobility” Angļu valodas mācību organizēšana  pakalpojums
  SIA “William and Jones Language Consultancy Centre”  1632,00 18.12.2017./līdz 15.01.2018./ Līg. Nr. 1.1.-9.1/14 

 124.

 

„Psihologu un psihoterapeitu individuālo un grupu konsultāciju īstenošana” ESF projekta „Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” (Nr.9.1.1.2/15/I/001) ietvaros NVA 2017/21_ESFpakalpojums
14.08.2017.05.09.2017. SIA "Dauseb" 88 199,15 18.12.2017./līdz 29.decembrim 2019.gadam/ Līg.Nr.NVA 2017/21_ESF/1.1.-11.3/29 
 125.„Motivācijas programmas darba meklēšanai un mentora (sociālā mentora) pakalpojumu iegāde” NVA 2017/14 _ESF pakalpojums 
30.06.2017. 03.08.2017. plkst.16:00 Biedrība “Gaišo domu platforma” 125 250,00  21.12.2017./līdz31.08.2018./līg.Nr.2017/14_ESF/1.1-11.3/30 
 126.Plakātu izgatavošana pakalpojums
  SIA "GR ART & PRINT" 152,75 19.12.2017./līdz 12.01.2018./ Līg. Nr. 1.1-11.5/2 
 127.Telpu remontdarbi     VSIA "Šampētera nams" 63725,02 20.12.2017./31.03.2017./Līg. Nr. ŠN2017/147/ NVA 1.1.-9.3/35 
 128.NVA vizuālo materiālu izgatavošana  pakalpojums
  SIA "Mad Format" 465,10 19.12.2017./ 22.12.2017./ Līg.Nr. 1.1-9.3./36 
 129.Stendu izgatavošana un iegāde  pakalpojums
  SIA "ALITANA" 695,46 22.12.2017./05.01.2018./ Līg.Nr. 1.1.-9.4./24 
 130.Informatīvo materiālu piegāde  pakalpojums
  SIA «LETA»  4200,00 13.12.2017./30.12.2018./ Līg. Nr. 1.1.-9.1./29 
 131.Par eksperta pakalpojumu sniegšanu tehniskās specifikācijas un tās pielikumu izvērtēšanai, pilnveidošanai un konsultatīvā atbalsta nodrošināšanu  pakalpojums
  SIA "Darba drošības centrs" 9500,00 22.12.2017./ 22.01.2018./ Līg.Nr. 1.1.- 11.7/8 
 132.Informatīvi vizuālo materiālu izgatavošana  pakalpojums
  SIA "Mad Format"
618,00
27.12.2017./25.01.2018./Līg. Nr. 1.1-9.3/37
 133. Televizoru un projektora iegāde prece   SIA "DATEKS grupa" 3805,00 29.12.2017./05.01.2018./ Līg. Nr. 1.1-9.4/25