ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
27.01.2020


Par darbiekārtošanas pakalpojumiem maksās darba devējs, nevis klients

2006.gada 31.oktobrī notika Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) un Labklājības ministrijas (LM) organizēta komersantu - darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju sanāksme, kuras mērķis bija informēt komersantus par 2005.gada 5.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.491 „Komersantu – darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju licencēšanas un uzraudzības kārtība” grozījumu projektu.

Sanāksmē piedalījās 37 komersantu - darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju pārstāvji, kā arī četri pārstāvji no Baltic Educational Travel and Work Association /BETWA/.

Grozījumi paredz, ka maksa par darbiekārtošanas pakalpojumiem turpmāk būs jāņem no darba devēja, nevis klienta. Tātad komersants no klienta varēs ņemt tikai reģistrācijas maksu par darbiekārtošanas pakalpojumu saņemšanai nepieciešamajiem izdevumiem. Tie ir izdevumi, kas saistīti ar klienta iekārtošanai darbā vajadzīgo dokumentu sagatavošanu un noformēšanu, transporta, veselības apdrošināšanas un citi līdzvērtīgi maksājumi. Reģistrācijas maksai jābūt samērīgai un atbilstošai katra iepriekš minētā pakalpojuma kvalitātei.

Sanāksmē NVA un LM pārstāvji atbildēja uz komersantu neskaidrajiem jautājumiem un klātesošie diskutēja par grozījumu projektu. Sanāksmes noslēgumā vēl netika noteikts precīzs grozījumu spēkā stāšanās laiks, tomēr plānots, ka tie stāsies spēkā ar 2007.gada 1.martu. NVA direktors Ringolds Beinarovičs ieteica komersantiem - darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzējiem jau laicīgi pirms grozījumu stāšanās spēkā iesniegt NVA labotus parauglīgumus, kuros nav paredzēta maksa par darbiekārtošanas pakalpojumiem. Līguma un cenrāža paraugus no 2006.gada 1.decembra varēs apskatīt NVA mājas lapā.


Iveta Daine, NVA sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 7021744; 29466755
E-pasts: iveta.daine@nva.lv