ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
05.07.2020


„Informatīvās kampaņas organizēšana ESF projekta “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” Nr. 9.1.1.2/15/I/001 ietvaros” un ESF projekta “Atbalsts ilgākam darba mūžam” Nr. 7.3.2.0/16/I/001 ietvaros”. Iepirkuma identifikācijas Nr. NVA 2017/16_ESF

Nodarbinātības valsts aģentūra uzaicina pretendentus piedalīties atklātajā konkursā „Informatīvās kampaņas organizēšana ESF projekta “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” Nr. 9.1.1.2/15/I/001 ietvaros” un ESF projekta “Atbalsts ilgākam darba mūžam” Nr. 7.3.2.0/16/I/001 ietvaros”. Iepirkuma identifikācijas Nr. NVA 2017/16_ESF


Piedāvājumu iesniegšana – 2017.gada 6.septembris, plkst.16:00

 

Iepirkuma līguma priekšmets – Iepirkuma priekšmets ir Informatīvās kampaņas organizēšana ESF projekta “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” Nr. 9.1.1.2/15/I/001 ietvaros” un ESF projekta “Atbalsts ilgākam darba mūžam” Nr. 7.3.2.0/16/I/001 ietvaros”” saskaņā ar tehnisko specifikāciju

Paredzamais līguma izpildes termiņš – no līguma noslēgšanas brīža līdz līguma summas apguvei, bet ne ilgāk kā līdz 2020. gada 30. jūnijam (Iepirkuma priekšmeta 1.daļā) un ne ilgāk kā līdz 2021. gada 31. decembrim (iepirkuma priekšmeta 2.daļā)

 

Piedāvājumu iesniegšana 2017.gada 6.septembris, plkst.16.00


 

NVA sniegtās atbildes uz pretendenta jautājumiem (03.08.2017.)    

NVA sniegtās atbildes uz pretendenta jautājumiem (28.07.2017.)        

NVA sniegtās atbildes uz pretendenta jautājumiem (21.07.2017.)       

NVA sniegtās atbildes uz pretendenta jautājumiem (10.07.2017.)      

 

Ar iepirkuma komisijas 2017. gada 13. oktobra lēmumu iepirkums ir izbeigts bez rezultāta.


Kontaktpersona:
Agnese Jēkabsone, e-pasts: Agnese.Jekabsone@nva.gov.lv;