ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
03.06.2020


„Motivācijas programmas darba meklēšanai un mentora (sociālā mentora) pakalpojumu iegāde”. Iepirkuma identifikācijas Nr. NVA 2017/14_ESF

Nodarbinātības valsts aģentūra uzaicina pretendentus piedalīties atklātajā konkursā „Motivācijas programmas darba meklēšanai un mentora (sociālā mentora) pakalpojumu iegāde”. Iepirkuma identifikācijas Nr. NVA 2017/14_ESF

Piedāvājumu iesniegšana
– 2017.gada 3.augusts, plkst.16:00

Iepirkuma līguma priekšmets – Iepirkuma priekšmets ir motivācijas programmas darba meklēšanai un mentora (sociālā mentora) pakalpojumu īstenošana ilgstošajiem bezdarbniekiem, saskaņā ar iepirkuma tehnisko specifikāciju

Paredzamais līguma izpildes termiņš – no līguma noslēgšanas brīža līdz līguma summas apguvei, bet ne ilgāk kā līdz 2018.gada 31.augustam

 

 

NVA sniegtās atbildes uz pretendenta jautājumiem (28.07.2017.) 

NVA sniegtās atbildes uz pretendenta jautājumiem (24.07.2017.)

 

Kontaktpersona:

Agnese Jēkabsone, e-pasts: Agnese.Jekabsone@nva.gov.lv