ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
20.11.2019


Profesionālās piemērotības noteikšana

  
Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” (Nr.9.1.1.2/15/I/001)

 

 

Nodarbinātības valsts aģentūra ESF projekta “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.2/15/I/001 ietvaros kopš 2017.gada maija īsteno atbalsta pasākumu “Profesionālās piemērotības noteikšana”.


Atbalsta pasākuma mērķis – nodrošināt profesionālās piemērotības noteikšanu ilgstošajiem bezdarbniekiem, sniedzot ieteikumus par bezdarbniekam piemērotu darbu, kā arī ar to saistītajiem aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem.

 

Kas var piedalīties?
Bezdarbnieki, kuri bijuši bez darba vismaz 12 mēnešus un šajā periodā nav bijuši uzskatāmi par darba ņēmēju vai pašnodarbināto atbilstoši likumam "Par valsts sociālo apdrošināšanu" ilgāk par diviem mēnešiem bez pārtraukuma, un kuri vismaz vienu reizi atteikušies no piemērota darba piedāvājuma vai atteikušies iesaistīties atbilstoši bezdarbnieka individuālajā darba meklēšanas plānā piedāvātajiem aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem. Nosūtījums uz atbalsta pasākumu tiek izsniegts personām, kuras atbilst mērķa grupai un kurām ir:

 • invaliditāte vai prognozējamā invaliditāte;
 • garīga rakstura traucējumi;
 • atbalsta pasākuma «Veselības pārbaudes» ietvaros saņemta rekomendācija veikt profesionālās piemērotības noteikšanu.

 

Pasākumā ir plānots iesaistīt 1800 mērķa grupas bezdarbniekus.

Atbalsta pasākums tiek īstenots sadarbībā ar Sociālās integrācijas valsts aģentūru (SIVA).


Pasākuma dalībniekiem tiek sniegts profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojums, kā ietvaros speciālistu komanda individuālās pārrunās un grupu darbā noskaidro:

 • bezdarbnieka interesi par profesionālās darbības jomām, konkrētām profesijām;
 • profesionālās izglītības programmām;
 • motivāciju iesaistīties darba tirgū un mācīties;
 • veselības stāvokļa atbilstību apgūtajai vai izvēlētajai profesijai;
 • intelektuālo spēju līmeni, kas ļauj prognozēt spējas iesaistīties darba tirgū un apgūt mācību vielu;
 • psihofizioloģiskās īpašības, to atbilstību izvēlētajai profesijai;
 • novērtē bezdarbnieka iepriekšējās zināšanas un pieredzi;
 • spējas iemācīties, saprast, uztvert un iegaumēt jauno.

 

Tāpat pasākuma dalībniekiem tiek nodrošināts transporta pakalpojums nokļūšanai uz SIVA un atpakaļ filiālē vai dzīvesvietā, ēdināšana 3 reizes dienā, kā arī izmitināšana dienesta viesnīcā.

Kā pieteikties dalībai?

 1. Jādodas uz NVA filiāli un jāizsaka vēlme piedalīties pasākumā.
 2. Jāsaskaņo dalības laiks ar NVA filiāles koordinējošo ekspertu.
 3. No NVA filiāles koordinējošā eksperta jāsaņem individuālais darba meklēšanas plāns.
 4. Dodoties uz SIVA, obligāti jāņem līdzi:
 • personu apliecinošs dokuments (pase vai eID karte);
 • nosūtījums, ko izsniedz NVA filiāles koordinējošais eksperts;
 • izglītību apliecinoši dokumenti;
 • ārsta izziņa;
 • citi dokumenti, par ko informēs NVA filiāles koordinējošais eksperts.

 

Papildu informāciju iegūsiet tuvākajā NVA filiālē.