ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
26.05.2020


„Transporta pakalpojumi - pasažieru autopārvadājumi, ESF projekta „Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” (Nr.9.1.1.2/15/I/001) atbalsta pasākumu īstenošanai” Iepirkuma identifikācijas Nr. NVA 2017/15_ESF

Nodarbinātības valsts aģentūra uzaicina pretendentus piedalīties atklātajā konkursā „Transporta pakalpojumi - pasažieru autopārvadājumi, ESF projekta „Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” (Nr.9.1.1.2/15/I/001) atbalsta pasākumu īstenošanai”

Iepirkuma identifikācijas Nr. NVA 2017/15_ESF

Piedāvājumu iesniegšana – 2017.gada 12.jūlijs, plkst.16:00

Iepirkuma līguma priekšmets – Transporta pakalpojumi - pasažieru autopārvadājumi, ESF projekta „Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” (Nr.9.1.1.2/15/I/001) atbalsta pasākumu īstenošanai Vidzemes reģiona filiālēs (Alūksnes, Cēsu, Gulbenes, Madonas, Valkas un Valmieras) reģistrētajiem bezdarbniekiem.

Paredzamais līguma izpildes termiņš – no līguma noslēgšanas brīža līdz līguma summas apguvei, bet ne ilgāk kā līdz 2021.gada 31.decembrim

 

 

 

Līgums

Ziņojums

 

Kontaktpersona:

Agnese Rone, e-pasts: Agnese.Rone@nva.gov.lv