ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
28.05.2020


NVA direktors tikās ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāju

Piektdien, 20.oktobrī, Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) direktors Ringolds Beinarovičs tikās ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāju Raimondu Munkevicu. Pēc NVA direktora iniciatīvas notikušās tikšanās mērķis bija ar jauno Jūrmalas mēru apspriest ar nodarbinātību saistītus jautājumus un pārrunāt sadarbības iespējas.

„Ciešai un konstruktīvai sadarbībai starp NVA un vietējām pašvaldībām ir īpaša nozīme, jo tieši vietējās varas pārstāvji vislabāk pārzina situāciju savas administratīvās teritorijas darba tirgū, visprecīzāk spēj izstrādāt vietējiem apstākļiem un reālām iespējām atbilstošākos ieteikumus bezdarba samazināšanai, veicinot uzņēmējdarbību savā teritorijā” - uzsvēra R.Beinarovičs.

Jau 10 gadus NVA, sadarbojoties ar pašvaldībām, izstrādā nodarbinātību veicinošu pasākumu plānus administratīvajām teritorijām. Arī šis sarunas laikā tika pārrunāta šāda plāna izstrādes nepieciešamība arī sadarbojoties ar Jūrmalas pašvaldību. Savukārt Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs Raimonds Munkevics apliecināja pašvaldības ieinteresētību iesaistīties NVA piedāvātajos valsts finansētajos projektos bezdarbniekiem, kā arī piedāvāja informatīvu atbalstu – izvietojot bezdarbniekiem un darba devējiem interesējošo informāciju vietējā presē.

Sarunas gaitā, turpinot jau septembrī NVA iniciēto aktivitāti - NVA sadarbību ar pašvaldību sociālajiem dienestiem, R.Beinarovičs un R.Munkevics vienojās par sadarbības līguma noslēgšanas starp NVA un Jūrmalas pilsētas domes Sociālo dienestu, lai patiesos bezdarbniekus nošķirtu no potenciālajiem pašvaldības sociālo pabalstu saņēmējiem, kā arī lai mērķtiecīgāk strādātu ar konkrētu mērķa grupu – jauno māmiņu, jauniešu un pirmspensijas vecuma cilvēku - integrēšanu darba tirgū.

Bezdarbnieku skaits Jūrmalā 2006.gada oktobra sākumā bija 1555 cilvēki jeb 5,8% no pilsētas ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaita. Par NVA Jūrmalas filiāles darbību liecina, piemēram, šādi dati: vidēji mēnesī šo filiāli apmeklē 3024 cilvēki, 2006.gada 9 mēnešos darba devēji pieteica 753 brīvas darba vietas, darba tirgū atgriezās 812 bezdarbnieki, apmācībās, pārkvalifikācijā un kvalifikācijas celšanā piedalījās 143 bezdarbnieki, 292 izglītības iestāžu audzēkņi tika iesaistīti nodarbinātības pasākumā vasaras brīvlaikā.


NVA Sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālr. 7021812; 7021744; 26110065; 26114728
Ilona.Jursevska@nva.lv